Focus

2019 stond voor een belangrijk deel in het teken van het Klimaatakkoord. Er is afgesproken om per 1 januari 2022 wetgeving van kracht te laten zijn om CO2-uitstoot in woon-werk- en werk-werkverkeer te verminderen. We gaan hier de komende jaren allemaal veel van merken. We houden jou daar uiteraard van op de hoogte.

Acties Werk Slim, Reis Slim in 2019

Bedrijven en organisaties doen graag mee aan het verduurzamen van mobiliteit. Dat blijkt onder ander uit de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Bedrijven maakten daardoor afspraken over de vermindering van vervoersbewegingen in de binnenstad en zero emissie bevoorrading van het kernwinkelgebied. Daarnaast continueren we onze fietsactie Ga toch fietsen! in 2020. Ruim 400 medewerkers van de aangesloten bedrijven hebben het afgelopen half jaar een e-bike of speed-pedelec getest voor woon-werkverkeer als alternatief voor de auto. We gaan ook de OV-knooppunten uitbreiden. Dat zorgt voor betere ketenmobiliteit: OV, (deel)fiets en misschien deelauto’s komen daar bij elkaar. Verder werken we hard aan de realisatie van slimme verkeerslichtinstallaties en slimme parkeermogelijkheden. In 2020 wordt dit verder uitgerold.

WSRS gaat Friesland-breed!

De focus van Werk Slim, Reis Slim lag tot nu toe voornamelijk op de stedelijke bereikbaarheid voor Leeuwarden en omgeving. In 2020 breiden we dit echter uit met slimme en duurzame mobiliteit voor heel Fryslân. Bedrijven en organisatie buiten Leeuwarden kunnen voortaan meedoen aan alle maatregelen, acties en informatie van Werk Slim, Reis Slim, ook huidige WSRS-relaties met vestigingen buiten Leeuwarden.  Kortom, Werk Slim, Reis Slim gaat van stad naar provincie en focust zich ook op slimme en duurzame mobiliteit. Dat doen we graag weer samen met jou!

Nieuwe naam Samenwerking Slimme en duurzame mobiliteit Noord-Nederland

Slimme en duurzame mobiliteit is de komende jaren niet alleen van Werk Slim, Reis Slim één van de speerpunten, maar ook van Noord-Nederland. Onder de naam Slim en Groen Onderweg trekken we per 31 oktober 2019 samen op: de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen en het ministerie van infrastructuur en waterstaat.  Meer informatie over de gezamenlijk afspraken vind je in de Nieuwsbrief van december 2019. Over de samenwerking Noord-Nederland lees je meer op www.slimengroenonderweg.

‘Nu zijn jullie aan de beurt, aan de slag!’

Op de Klimaattop Noord 2019 op 31 oktober heeft Noord-Nederland – waaronder Werk Slim, Reis Slim (Fryslân)- met het thema Reis Mee! (zonder CO2) flink uitgepakt met succesvolle en veelbelovende initiatieven voor slimme en duurzame mobiliteit: meer dan 100 fossielvrije voertuigen op Eregalerij, een ‘overval’ van 60 Friese basisschoolkinderen met de dringende boodschap voor overheden en bedrijfsleven: ‘Nu zijn jullie aan de beurt, aan de slag!’, de lancering van het ambitiestatement om CO2 in mobiliteit vóór 2022 met 50% te verminderen en de aankondiging van de Fossielvrije Weken 2020.

Hartelijk bedankt voor jouw inzet, meedenken en samenwerking in het afgelopen jaar. We zien uit naar het komende jaar. We wensen jou en jouw medewerkers hele fijne feestdagen en een gelukkig, succesvol en groen 2020.

Team Werk Slim, Reis Slim