De infrastructuur in en om Leeuwarden is op rijks, provinciaal- en gemeentelijk niveau de afgelopen 10 jaar flink uitgebreid en daarmee groeide ook de capaciteit. Om deze capaciteit zo slim mogelijk te laten werken passen we in de volgende stap slimme technologische sturing toe, zoals slimme verkeerslichten

Ambitie

Een duurzame omgeving creëren door zo optimaal mogelijk al het verkeer over de verkeersstructuur in en om Leeuwarden te sturen. Kernwoorden zijn: intensiteit versus capaciteit en gewenste/ongewenste locaties voor doorgaande verkeersstromen. Door het verkeer dynamischer te sturen, vermindert de uitstoot van CO2 en is er minder geluidshinder en andere belasting op de omgeving

Doelstelling

Een toekomstbestendige duurzame samenleving door:

  • Verlagen emissie-uitstoot
  • Verhogen verkeersveiligheid
  • Verbeteren verkeersdoorstroming

Aanpak

  • Beïnvloeden van spitsgedrag naar spitsmijdend gedrag
  • Sturing van verkeer over wenselijke routes
  • Soepeler en efficiënter verwerken van verkeer
  • Actief incidentenmanagement zoals: brugopeningen, werkzaamheden, files, incidenten
  • Beheersbaarheid evenementen

Het verkeer slimmer maken doen wij natuurlijk niet alleen, daar hebben wij anderen ook bij nodig. Denk aan marktpartijen zoals: fabrikanten van VRI’s en beheerscentrales e.d. en ontwikkelaars van slimme technologie

Laatste nieuws