Actuele informatie

Waarom?

De voorzieningen voor ketenmobiliteit bij het openbaar vervoer zijn onderdeel van een veel bredere aanpak. de provincie zet in op openbaar vervoer dat mee-ontwikkelt met de behoefte in de samenleving en ook betaalbaar is. Versterking van de hoofdlijnen en maatwerkoplossingen daarbuiten zijn onderdelen van deze aanpak. Het systeem van knooppunten- in het hoofdnet van het openbaar vervoer – wordt versterkt met onder andere fietsstallingen en deelfietsen. De fietsenstallingen zijn grotendeels gerealiseerd; de deelfietsen moeten er nog komen. Daarnaast wordt in de gemeente Leeuwarden een stedelijk deelfietsensysteem ontwikkeld als nieuwe invulling van het Park & Bike systeem.

Ambitie

  • Er komen deelfietsen op meer plaatsen in Fryslân als aanvulling op het openbaar vervoer. Naar behoefte groeit het deelfietsensysteem naar tenminste 20 plaatsen in 2019 – 2020.

Doelstelling

Deelfietsen realiseren als aanvulling op het openbaar vervoer en aanbieden naar behoefte.

Planning / mijlpalen

2019:

  • Resultaten van een marktconsultatie onder deelfietsaanbieders
  • Keuze voor het startmoment in 2019 of 2020

2020:

  • Deelfietsen bij alle regionale treinstations

Bijzonder

We hebben een onderzoek laten doen naar deelfietsmogelijkheden in Leeuwarden-Fryslân. Dit onderzoek laat perspectieven zien.

Wie zijn er nodig voor een succesvolle invoering

  • Arriva
  • Aanbieders van deelfietsensystemen
  • Bedrijven en organisaties in Leeuwarden