Actuele informatie

De voorzieningen voor ketenmobiliteit bij het openbaar vervoer zijn onderdeel van een veel bredere aanpak. De provincie zet in op openbaar vervoer dat mee-ontwikkelt met de behoefte in de samenleving en dat ook betaalbaar is. Versterking van de hoofdlijnen en de lijnen (het maatwerk) daarbuiten zijn onderdelen van deze aanpak. Het systeem van knooppunten- in het hoofdnet van het openbaar vervoer – wordt versterkt met onder andere fietsstallingen en deelfietsen. De fietsenstallingen zijn grotendeels gerealiseerd (de OV-plushaltes); de deelfietsen moeten er nog komen. Daarnaast is er het plan om in de gemeente Leeuwarden een stedelijk deelfietsensysteem te ontwikkelen als nieuwe invulling van het Park & Bike systeem. Belangrijk is dat de betrokken bedrijven en organisaties hier aan mee willen doen.

Ambitie

  • Er komen deelfietsen op meer plaatsen in Fryslân als aanvulling op het openbaar vervoer. Begin 2021 komen er 19 plaatsen bij met deelfietsen. Dit gaat om busstations en treinstations van Arriva.

Doelstelling

Deelfietsen realiseren als aanvulling op het openbaar vervoer en aanbieden naar behoefte.

Planning / mijlpalen

2019:

  • Resultaten van een marktconsultatie onder deelfietsaanbieders
  • Keuze voor het startmoment in 2019 of 2020

2020:

  • Aanbesteding van deelfietsen

2021:

  • 19 nieuwe deelfietslocaties

Bijzonder

We hebben een onderzoek laten doen naar deelfietsmogelijkheden in Leeuwarden-Fryslân. Dit onderzoek laat perspectieven zien. Samen met Arriva pakken we dit op.

Wie zijn er nodig voor een succesvolle invoering

  • Arriva
  • Aanbieders van deelfietsensystemen
  • Bedrijven en organisaties in Leeuwarden

Downloads