De voorzieningen voor ketenmobiliteit bij het openbaar vervoer zijn onderdeel van een veel bredere aanpak. De provincie zet in op openbaar vervoer dat mee-ontwikkelt met de behoefte in de samenleving en dat ook betaalbaar is. Versterking van de hoofdlijnen en de lijnen (het maatwerk) daarbuiten zijn onderdelen van deze aanpak. Het systeem van knooppunten- in het hoofdnet van het openbaar vervoer – wordt versterkt met onder andere fietsstallingen en deelfietsen.

De fietsenstallingen zijn grotendeels gerealiseerd (de OV-plushaltes). Bij diverse OV-plushaltes komen er steeds meer deelfietsen. Daarnaast is er het plan om in de gemeente Leeuwarden een stedelijk deelfietsensysteem te ontwikkelen als nieuwe invulling van het Park & Bike systeem. Belangrijk is dat de betrokken bedrijven en organisaties hier aan mee willen doen.

Ambitie

Op steeds meer plaatsen in Fryslân is de deelfiets een aanvulling op het openbaar vervoer. Hiervoor wordt samengewerkt met deelfiets aanbieders zoals Deelfiets Nederland. Zij voorzien busstations en treinstations van Arriva van deelfietsen.

Doelstelling

Deelfietsen realiseren als aanvulling op het openbaar vervoer en aanbieden naar behoefte.

Bijzonder

We hebben een onderzoek laten doen naar deelfietsmogelijkheden in Leeuwarden-Fryslân. Dit onderzoek laat perspectieven zien. Samen met Arriva pakken we dit op.

Wie zijn er nodig voor een succesvolle invoering

  • Arriva
  • Aanbieders van deelfietsensystemen
  • Bedrijven en organisaties in Friesland

Acties