Actuele informatie

De voorzieningen voor ketenmobiliteit bij het openbaar vervoer zijn onderdeel van een veel bredere aanpak. De provincie zet in op openbaar vervoer dat mee-ontwikkelt met de behoefte in de samenleving en dat ook betaalbaar is. Versterking van de hoofdlijnen en de lijnen (het maatwerk) daarbuiten zijn onderdelen van deze aanpak. Het systeem van knooppunten- in het hoofdnet van het openbaar vervoer – wordt versterkt met onder andere fietsstallingen en deelfietsen. De fietsenstallingen zijn grotendeels gerealiseerd (de OV-plushaltes); de deelfietsen moeten er nog komen. Daarnaast wordt in de gemeente Leeuwarden een stedelijk deelfietsensysteem ontwikkeld als nieuwe invulling van het Park & Bike systeem.

Ambitie

  • Er komen deelfietsen op meer plaatsen in Fryslân als aanvulling op het openbaar vervoer. Naar behoefte groeit het deelfietsensysteem naar tenminste 20 plaatsen in 2019 – 2020.

Doelstelling

Deelfietsen realiseren als aanvulling op het openbaar vervoer en aanbieden naar behoefte.

Planning / mijlpalen

2019:

  • Resultaten van een marktconsultatie onder deelfietsaanbieders
  • Keuze voor het startmoment in 2019 of 2020

2020:

  • Deelfietsen bij alle regionale treinstations

Bijzonder

We hebben een onderzoek laten doen naar deelfietsmogelijkheden in Leeuwarden-Fryslân. Dit onderzoek laat perspectieven zien.

Wie zijn er nodig voor een succesvolle invoering

  • Arriva
  • Aanbieders van deelfietsensystemen
  • Bedrijven en organisaties in Leeuwarden

 

Reis slim via de OV plushaltes met extra voorzieningen

Lees meer over de OV-plushaltes van Werk Slim, Reis Slim. Een slimme reisformule waarbij je duurzaam en slim je reismiddelen combineert.

Tip: Kijk hier wat jouw slimme reisformule kan zijn.

Downloads