Actuele informatie

Waarom?

De voorzieningen voor ketenmobiliteit bij het openbaar vervoer zijn onderdeel van een veel bredere aanpak. de provincie zet in op openbaar vervoer dat mee-ontwikkelt met de behoefte in de samenleving en ook betaalbaar is. Versterking van de hoofdlijnen en maatwerkoplossingen daarbuiten zijn onderdelen van deze aanpak. Het systeem van knooppunten- in het hoofdnet van het openbaar verover – wordt versterkt met onder andere fietsstallingen en deelfietsen. Daarnaast wordt in de gemeente Leeuwarden een stedelijk deelfietsensysteem ontwikkeld.

Ambitie

  • Op de grootste busknooppunten komen fietskluizen als veilige stallingsmogelijkheden
  • Er komen deelfietsen op meer plaatsen in Fryslân als aanvulling op het openbaar verover. Naar behoefte groeit het deelfietsensysteem naar tenminste 20 plaatsen in 2019 – 2020.

Doelstelling

Deelfietsen en veilige stallingsmogelijkheden realiseren als aanvulling op het openbaar vervoer en aanbieden naar behoefte.

Planning / mijlpalen

2019:

  • Lokaal deelfietssysteem Leeuwarden
  • Deelfietsen op busknooppunten Fryslân
  • Deelfietsen bij stations hoofdrailnet
  • Informatiecampagne

2020:

  • Deelfietsen bij alle regionale treinstations

Bijzonder

Het onderzoeken naar deelfietsmogelijkheden in Leeuwarden-Fryslân laat perspectieven zien.

Wie zijn er nodig voor een succesvolle invoering

  • Arriva
  • Aanbieders van deelfietsensystemen
  • Bedrijven en organisaties in Leeuwarden

 

Fiets in de ketenmobiliteit FS