Actueel

Wat houdt Werk Slim, Reis Slim in?

Werk Slim, Reis Slim is het mobiliteitsmanagementproject binnen Leeuwarden Vrij-Baan. Leeuwarden wil haar positie als hoofdstad van Fryslân verder uitbouwen door slimme en duurzame maatregelen te treffen die helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar te maken en te houden op een duurzame wijze. De doelstelling van Werk Slim, Reis Slim is dat er tijdens de spitstijden minder auto’s op de weg rijden en de CO2 uitstoot terugdringen. Dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in Leeuwarden door slim en duurzaam te werken, reizen  en vervoeren en het gebruik van de (elektrische) fiets en het OV te stimuleren.

Samenwerking Noord-Nederland

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaan de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland neemt al een koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet de kans dit te versnellen en te versterken door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Samenwerking Noord-Nederland FS