Wat houdt Werk Slim, Reis Slim in?

Werk Slim, Reis Slim wil door slimme en duurzame maatregelen te treffen helpen de regio Leeuwarden en Friesland goed bereikbaar te maken en te houden. De doelstelling van Werk Slim, Reis Slim is dat er tijdens de spitstijden minder auto’s op de weg rijden en de CO2-uitstoot vermindert. Dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in Leeuwarden en Friesland door anders te werken, reizen en vervoeren: slim, veilig, gezond en duurzaam.

Laatste nieuws