Wat houdt Werk Slim, Reis Slim in?

Werk Slim, Reis Slim wil door slimme en duurzame maatregelen te treffen helpen de regio Leeuwarden en Friesland goed bereikbaar te maken en te houden. De doelstelling van Werk Slim, Reis Slim is dat er tijdens de spitstijden minder auto’s op de weg rijden en de CO2-uitstoot vermindert. Dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in Leeuwarden en Friesland door anders te werken, reizen en vervoeren: slim, veilig, gezond en duurzaam.

Samenwerking Noord-Nederland

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaan de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland neemt al een koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet de kans dit te versnellen en te versterken door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs.

Samenwerking Noord-Nederland FS

Laatste nieuws