Duurzame Stadslogistiek – update

De gemeente Leeuwarden streeft naar een duurzame stadslogistiek. In 2019 werd dat onderstreept door het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Om deze ambitie te realiseren werkt de gemeente samen met andere steden in de Noord-Nederland die hetzelfde streven hebben.

Aansluiting bij Autoluwe Binnenstad

De ambitie sluit aan bij de plannen voor een autoluwe binnenstad. Verduurzaming van de stadslogistiek betekent namelijk niet alleen maar verduurzaming van de voertuigen, maar ook vermindering van de voertuigbewegingen in de binnenstad. Een strikter toegangsbeleid in de binnenstad, zorgt ervoor dat cargobikes (bakfietsen) een interessant alternatief voor goederenvervoer wordt. Waar het voor andere voortuigen lastiger wordt, hebben cargobikes 24/7 toegang tot de binnenstad.

Initiatieven bedrijfsleven

In Leeuwarden zijn er veel initiatieven vanuit het bedrijfsleven zelf. De gemeente Leeuwarden ondersteunt deze initiatieven. Schone stadslogistiek is daarmee dus echt een gezamenlijke ambitie van de gemeente en het bedrijfsleven. Hieronder belichten wij een aantal initiatieven.

Haalbaarheidsstudie naar goederenhub Leeuwarden

In 2021 heeft een aantal grote werkgevers gezamenlijk de haalbaarheid van een goederenhub onderzocht. Met een hub kunnen het aantal voertuigbewegingen in de stad verminderd worden en verduurzaamd. Dit project is ondersteund door WSRS. Achmea, Rabobank, Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente Leeuwarden, hebben hun goederenstromen geïnventariseerd. Met leveranciers hebben ze onderzocht of goederen op een meer duurzame wijze en met minder voertuigbewegingen kunnen leveren. Dit kan door bijvoorbeeld houdbare leveringen te bundelen. Naast de genoemde organisaties is PostNL nauw betrokken bij dit initiatief. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden binnenkort bekend gemaakt en de eerste signalen zijn positief. De kans is hiermee reëel dat diverse bedrijven in Leeuwarden in 2022 een pilot goederenhub kunnen uitvoeren.

Duurzame bezorging

Steeds meer bedrijven in Leeuwarden bezorgen op een duurzame manier. Eén van de in-het-oog-springende initiatieven is de Carver Cargo. Dit is een nieuw, duurzaam voertuig waarmee goederen en eten bezorgd kunnen worden. Afgelopen jaar is dit voertuig erg bekend geworden in heel Nederland en daarbuiten. Ook de gemeente Leeuwarden heeft een Carver aangeschaft om bedrijven te bezoeken. De Carver mag met recht een succesvol ‘Leeuwarder exportproduct’ genoemd worden dat door steeds meer bedrijven wordt gebruikt. Zo hebben bijvoorbeeld horecabedrijven WokMe en Doozo uit Leeuwarden inmiddels al 10 Carver Cargo’s besteld. Andere partijen hebben in Leeuwarden ook geïnvesteerd in duurzame stadslogistiek. Denk aan PostNL, FRL Post, Omrin en lokale MKB’ers. FRL Post – de Leeuwarder post- en pakketbezorger- breidt het gebruik van cargobikes uit. Zij zien de cargobike als een van dé oplossingen om groeiende logistieke voertuigbewegingen met zo weinig mogelijk overlast voor de bezoeker van de binnenstad te organiseren

Lees ook de update van het WSRS-project:

Fiets op 1

Fiets in de OV keten

Bedrijven gaan duurzaam

Smart Mobility