Fiets in de OV-Keten – update

De provincie streeft naar een betaalbaar en aantrekkelijk openbaar vervoer en daarnaast ook naar verbeteringen op het gebied van ketenmobiliteit. Daarom zijn er in 2021 deelfietsen geplaatst bij een groot aantal bus- en treinstations en zijn de mogelijkheden voor fiets-parkeren uitgebreid. Hiermee wordt de (first- en) lastmile voor onder
andere het woon-werkverkeer beter gefaciliteerd.

Deelfiets Nederland

In de loop van 2021 is Deelfiets Nederland begonnen met de uitrol van deelfietsen in Fryslân. Dit in opdracht van de provincie en Arriva. Je kunt inmiddels op 24 locaties in Friesland (trein- en busstations) met behulp van een app deze deelfiets gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van een station-based-concept, waarbij je als gebruiker de fiets altijd terug moet brengen op de locatie waar je de fiets(en) hebt gehuurd. De deelfietsen staan op de volgende treinstations: Koudum-Molkwerum, Hindeloopen, Workum, IJlst, Mantgum, Harlingen, Franeker, Dronrijp, Leeuwarden-Camminghaburen, Hurdegaryp, De Westereen, Feanwâlden, Buitenpost, Grou, Akkrum, Wolvega. Daarnaast bij de volgende busstations/bushaltes: Earnewâld, Garyp, Lemmer, Joure, Dokkum, Oosterwolde, Drachten-Van Knobelsdorffplein en Drachten-Transferium Oost. Begin 2022 wordt daar het nieuwe busstation in Bolsward nog aan toegevoegd. Voor een deelfiets betaal je € 1,50 per uur of € 6,- per dag.

Andere fietsmogelijkheden in het OV

Al veel langer zijn de OV fietsen van NS beschikbaar bij de NS-stations in Heerenveen en Leeuwarden en bij het regionaal treinstationin Sneek. Deze zijn te gebruiken via een OV chipkaart. Fiets-parkeren is mogelijk bij alle treinstations. Op een aantal locaties is de provincie samen met ProRail bezig om deze mogelijkheden uit te breiden. Tot slot is er sinds kort bike&go van Arriva. Dat zijn elektrische vouwfietsen, die je op de NS-stations in Leeuwarden en Groningen kunt huren en meenemen in de trein.