Captains Lunch 2023 van WSRS succesvol

Captains Lunch 2023 WSRS

Friesland als voorbeeld voor de rest van Nederland’

Op donderdag 21 september 2023 was de Captains Lunch op de 26e verdieping in de Achmeatoren in Leeuwarden. Werk Slim, Reis Sim (WSRS) organiseerde deze bijeenkomst met als doel om nauwe samenwerking te zoeken met bedrijven, onderwijs en (semi-) overheidsinstanties en samen te werken aan het verduurzamen van werken, reizen en vervoeren; slimmer, veiliger en gezonder.

Captains Lunch is een van de activiteiten die WSRS regelmatig organiseert voor beleidsmakers op het gebied van mobiliteit om elkaar te inspireren en van elkaars ervaringen en ideeën te leren. Ruim 30 werkgevers waren vertegenwoordigd. Bijzondere gasten waren: gedeputeerde Matthijs de Vries (provincie Fryslân) en Evert Stellingwerf (gemeente Leeuwarden).

Hoe bent u hier gekomen?

Door het regenachtige weer was het zicht naar buiten helaas wat beperkt, maar dat zorgde er wel voor dat er binnen volop gelegenheid was om te discussiëren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van anders reizen. De discussie werd al direct bij het welkomstwoord door dagvoorzitter Frans Scheepens aangewakkerd door de bezoekers te vragen hoe ze naar de Achmeatoren waren afgereisd. Gelukkig kwam 37% van de bezoekers wandelend of fietsend, 17% met het OV maar ook 40% met de auto, waarbij het regenachtige weer van deze dag een veelgehoord excuus was. De rest kwam via een gecombineerde reis.

Overhandiging nieuwe WSRS-brochure De groene Routine

Jeannette Stockmann, programmaregisseur van Werk Slim, Reis Slim, overhandigde vol trots de eerste exemplaren van de gloednieuwe brochure De groene routine aan gedeputeerde Matthijs de Vries en wethouder Evert Stellingwerf. De brochure geeft een mooie inkijk in de werkzaamheden van WSRS en wat zoal de mogelijkheden voor ondersteuning zijn van organisaties op weg naar verduurzamen van werken, reizen en vervoeren.

Dubbelinterview wethouder en gedeputeerde

De gedeputeerde gaf aan dat duurzame mobiliteit misschien meer impact heeft in de Randstad, maar dat ook in Friesland gezondheid en vitaliteit erg belangrijk zijn. Daarnaast ziet hij een mooie rol voor Friesland om het goede voorbeeldgedrag te laten zien voor de rest van Nederland aangezien de Friezen ook al het gelukkigst van Nederland zijn.

De wethouder is het er roerend mee eens dat lopen en fietsen heel belangrijk is. Fietsen staat al langere tijd op de agenda bij gemeente Leeuwarden. Mooie voorbeelden zijn de projecten met doorfietsroutes en het stallen van fietsen in de binnenstad. Duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid en slimmer ruimtegebruik zijn thema’s waarmee we aan de slag moeten, aldus de wethouder. Elke dag fietsen naar het werk zorgt voor 40% minder kans op hart- en vaatziekten, je komt fris aan en ervaart minder stress. Ook voor de leefbaarheid van de stad is fietsen naar het werk heel belangrijk.

De gedeputeerde vindt WSRS een heel mooi regionetwerk, want zo kunnen we elkaar versterken. We moeten anders kijken naar mobiliteit. Het kan zorgen voor gezondheid, vitaliteit en geluk. Het is een mooi netwerk om ideeën op te halen en elkaar te inspireren. Als een van de grote opgaves zien we om fietsen maximaal te stimuleren onder werknemers. Daarbij zijn elkaars ervaringen en ideeën zeer nuttig.

De wethouder geeft aan dat Leeuwarden een grote stad is en winkeliers dagelijks worden beleverd. Daarnaast is er veel pakketbezorging in de stad. Schoner vervoer en bundelen van vervoersstromen zijn de uitdagingen voor de toekomst. Bij nieuwe wijken kan dit worden meegenomen in het stedenbouwkundig ontwerp, zoals de wijk Middelzee. Bij bestaande bouw is vooral de binnenstad een uitdaging.

Zowel de gedeputeerde als de wethouder fietsen veel. Beiden wonen in Leeuwarden en fietsen naar hun werk en in de stad proberen ze afspraken en werkbezoeken per fiets te bereiken. De wethouder vindt Leeuwarden een mooi voorbeeld van de 15-minuten-stad. Eigenlijk is alles wat je nodig hebt bereikbaar binnen 15 minuten lopen en fietsen. Voor elke reis past hij het zogenaamde STOMP-principe toe: Stappen – Trappen – OV – MAAS – Personenauto.

Presentatie Rapportageverplichting CO2 werkgebonden personenmobiliteit door Marco Martens

Na het dubbelinterview met de gedeputeerde en de wethouder was het de beurt aan Marco Martens, senior-adviseur van het Ministerie van I&W. Hij was vroeger regiocoördinator voor Noord-Nederland vanuit het Ministerie en vond Friesland toen al heel ambitieus met groene plannen.

Marco licht het e.e.a. toe over de Rapportageverplichting CO2 werk-gebonden personenmobiliteit. Alle werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten vanaf 1 januari 2024 jaarlijks kunnen rapporteren over de afgelegde kilometers in het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Vooralsnog gaat het om rapporteren maar het is wel de bedoeling dat werkgevers hiermee worden gestimuleerd om na te denken voor verduurzaming van de werk-gerelateerde reizen.

Presentatie Rapportageverplichting CO2 Werkgebonden Personenmobiliteit

Informatie-carrousel WSRS

Tijdens de lunch lieten de werkgevers en ondernemers zich informeren over de projecten van WSRS. Met deze projecten helpt WSRS-werkgevers en ondernemers bij het verduurzamen van werken, reizen en vervoeren door middel van inspirerende en stimulerende actie en maatregelen die aanzetten tot gedragsverandering. Ze konden aangeven waar ze in 2024 aandacht en ondersteuning voor vragen. WSRS kan daar in het aanbod/programma rekening mee houden.

 1. WSRS en Advies op maat

Werkgevers geven aan dat ze actief benaderd willen worden op het thema duurzaam reizen. Zij gaan graag de samenwerking met andere organisaties aan om niet zelf het wiel uit te hoeven vinden, maar dat juist samen met anderen willen doen en van elkaar te kunnen leren. Zij zien graag een aantal gedragsstimulerende acties en – maatregelen van de grond komen in nauwe samenwerking met WSRS.

 1. Fietsstimulering

Bij de tafel over fietsstimulering waren bedrijven enthousiast over de fietsstimulerende acties en maatregelen die WSRS doet. Een aantal bedrijven wil volgende keer ook meedoen aan de actie Slimme Fietsers Scoren Bomen. Ook bewustwording van het belang van goede faciliteiten voor de fietsende medewerkers moet meer aandacht krijgen. Een fietsenstalling zou bijvoorbeeld een onderdeel moeten zijn van een huurafspraak die je als bedrijf met een verhuurder aangaat. Voor bedrijven is een eerste persoonlijk advies-op-maat-gesprek een goede start voor het opzetten of verbeteren van slim en groen woon-werkverkeer.

 1. Groene wagenparken en deelmobiliteit

In de gesprekken aan deze tafel viel op dat bedrijven heel nieuwsgierig zijn naar het onderwerp Deelmobiliteit. Het is relatief onbekend. Alleen bouwbedrijven delen en poolen auto’s al jaren onder hun medewerkers. De belangstelling is onder andere het gevolg van de sterk toegenomen reiskosten voor woon-werkverkeer. Mogelijk kan dit een trigger zijn voor meer CO2-reductie. De elektrische deelauto heeft per definitie zero-uitstoot. Verder kwamen er veel vragen naar de gevolgen van fiscale bijtelling en wat de rol van de werkgever kan zijn. Via de grote ondernemingen kunnen we veel mensen informeren over de mogelijkheden van het gebruik van een deelauto.

 1. Rapportageverplichting.

Opvallend dat hier geen vragen waren. De uitleg van Marco Marten was blijkbaar duidelijk.

 1. Duurzame stadsdistributie

De rode lijn in de gesprekken aan tafel is dat veel bedrijven al aan de slag zijn met verduurzaming van hun logistiek. Belangrijk daarbij is dat overheid en bedrijfsleven samen moeten werken. Naast een duidelijke stip op de horizon voor wat betreft beleid, zou WSRS ook kunnen helpen met randvoorwaarden: Waar en hoe kan ik laden of hoe kan ik zelf laadvoorzieningen organiseren? Welke voertuigen zijn beschikbaar en passen die bij mijn bedrijfsvoering? Wat als er voor mij geen voertuigen beschikbaar zijn, kan ik dan een ontheffing krijgen?
Bedrijven hebben behoefte aan werken met pilots, om ervaring op te doen met wat wel en wat niet werkt. Ze willen graag meedenken bij het ontwikkelen van deze pilots, zodat deze goed  aansluiten bij de praktische vraagstukken die er zijin. Een goede tip is: samenwerking opschalen naar Noord-Nederlands perspectief. Het werkt niet goed wanneer er in elke gemeente verschillend beleid of verschillende ontheffingsmogelijkheden zijn.

Presentatie ‘Mobiliteit is gedrag’ door Tanja van Kooten

Gedragsexpert Tanja van Kooten van mobiliteitsadviesbureau &Morgen legt uit dat gedragsverandering gaat om het op de juiste manier in elkaar schuiven van de vier puzzelstukken: omgeving, beleid, voorzieningen en gedrag. Gedragsbeïnvloeding is erg belangrijk, want 95% van ons gedrag is onbewust en doen we op routine. Dan hoef je er niet over na te denken. Als je de hele dag continu over al je gedrag zou moeten nadenken, zou je geen energie meer over houden.

De mens heeft in basis vijf behoeften: Autonomie, zekerheid, verbondenheid, energiebehoud en zelfbeeld. Het is belangrijk om bij gedragsverandering hier rekening mee te houden. Daarnaast vertonen we veel kuddegedrag. Dus de opdracht is om de kudde in beweging te krijgen. En dan moet het aantrekkelijk en verleidelijk zijn! Leuk & lekker is veel fijner dan verstandig & nuttig.

Presentatie Mobiliteit Is Gedrag door Tanja van Kooten (onderdeel van het hele programma)

Afronding

Werkgevers en ondernemers spelen een cruciale rol bij het aangaan van uitdagingen en het vinden van oplossingen waarbij de overheid vooral aanjaagt met wetgeving en regels. WSRS denkt daarin heel veel mee; hoe en waarmee kunnen zij werkgevers en ondernemers helpen en ondersteunen bij hun zoektocht naar slimmer en groener werken, reizen en vervoeren. Vanuit de deelnemers aan Captains Lunch is aangegeven dat zij behoefte hebben aan communicatie, uitwisseling van ervaringen en graag willen samenwerken met elkaar.

Op (de) hoogte werkt beter. Dat heeft deze dag aangetoond. Het was een energieke bijeenkomst waaruit waardevolle informatie is gekomen. WSRS belooft dat de wensen zoveel mogelijk terug zullen komen in de plannen voor 2024. Hieronder alvast de tien meest opvallende aandachtspunten op een rijtje.

De highlights

 1. Meer persoonlijke advies-op-maat-gesprekken
 2. Vaker netwerk- en themabijeenkomsten zoals Captains Lunch organiseren
 3. Benadruk vitaliteit en gezondheid
 4. Onderzoek naar deelmobiliteit (oa poolauto en carpoolen)
 5. Meer samenwerking bedrijven/netwerken stimuleren bijv. pilots waarin je kennis koppelt/deelt
 6. Ondernemers helpen met randvoorwaarden duurzame transitie vervoer
 7. Meer samenwerken Noord-Nederland
 8. Meer communiceren over aanbod WSRS (oa prestentaties op bijeenkomsten)
 9. Brainstormsessie voor gebruik deelauto
 10. Meedenken over fietsstimuleringsprojecten

Tip

Meld u aan voor de collegetours van Werk Slim, Reis Slim. Die gaan over anders werken en reizen door gedragsverandering.

Meer informatie over de collegetours en de aanmelding

Lid worden van werkgeversnetwerk WSRS

Wil je ook aansluiten bij het werkgeversnetwerk van WSRS? stuur dan een mailtje naar info@werkslimreisslim.nl. De mobiliteitsregisseur neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *