Actuele informatie

Waarom

Reizen kan duurzaam. Bedrijven hebben daar invloed op. Bijvoorbeeld hoe en wanneer werknemers of bezoekers reizen. Het betekent een shift in hoe het bedrijf denkt over duurzaam reizen en werken. Het inzetten van bestaande en nieuwe maatregelen, regelingen, vergoedingen en voorzieningen staat hierin centraal. En ook beïnvloeden en veranderen van gedrag.

Ambitie

Samen met bedrijven en organisaties in Leeuwarden-Fryslân de grootst mogelijke bijdrage aan CO2-reductie leveren.

Doelstelling

Met zo’n 100 bedrijven uit Leeuwarden en Friesland minstens 1 afspraak maken over een maatregel die duurzaam reizen of vervoeren mogelijk maakt en tevens de bereikbaarheid bevordert.

Aanpak, planning en mijlpalen

2019 januari – juni

• Op bestuur-/ directieniveau
• Op operationeel niveau
• Opstellen longlist bedrijven/organisaties, publieke partners en marktpartijen
• Selectie te benaderen bedrijven + contactpersoon in kaart brengen

2019 april – september

• Marktbewegingen uitvoeren in richtlijnen bedrijfsleven, publieke partners en marktpartijen voor deelname
• Om tafel met primaire partners (bedrijfsleven, publieke partners, marktpartijen)

2019 vanaf oktober

• Voortgang en monitoring uitvoering actie(s)/maatregel(en) door bedrijven

vanaf 2020

• Maatregelen en acties naar structureel met eventueel nieuwe toegevoegde afspraken

Vanaf 2021

• Monitoring en (bij)sturing en Marktplaats voor mobiliteit

Wie zijn nodig voor een succesvolle invoering?

Denk aan VNO-NCW MKB Noord, Elfwegentocht – Freonen fan fossylfrij Fryslân, lokale bedrijfsverenigingen en bedrijvenparken, vervoerders (NS/OBV/Arriva/QBuzz, Circulair Friesland, Andersreizen.nu, Mobiliteitsalliantie.

Bijzonder

Bedrijven hebben de afgelopen periode de grootste bijdrage geleverd aan het realiseren van spitsmijdingen in Leeuwarden. Hoe mooi zou het zijn dit minimaal te evenaren in de CO2 reductie