Duurzaam ondernemen is een belangrijk onderwerp bij bedrijven en organisaties. Als het gaat om CO2-uitstoot en vervuiling worden individuen en werkgevers zich steeds bewuster van van hun footprint op aarde.

Verduurzamen is niet alleen belangrijk voor de toekomst van de aarde. Duurzaam als bedrijf en organisatie zijn betekent ook klaar zijn voor de toekomst als het gaat om mobiliteit.

Slimmer reizen

Reizen kan duurzaam. Bedrijven hebben daar invloed op. Bijvoorbeeld: hoe en wanneer werknemers of bezoekers reizen. Dat betekent een shift in hoe het bedrijf denkt over duurzaam reizen en werken. Bedrijven hebben de afgelopen jaren de grootste bijdrage geleverd aan het realiseren van minder auto’s in de spits in Leeuwarden en daarmee aan een betere bereikbaarheid van Friese hoofdstad. Hoe mooi zou het zijn dit minimaal te evenaren in het verminderen van CO2-uitstoot?

Ambitie

Werkgevers kunnen zorgen voor een enorme impact op een blijvend verschil in slimme en duurzame mobiliteit. Werk Slim, Reis Slim wil daarom samen met werkgevers in Leeuwarden en Fryslân werken aan een betere bereikbaarheid, verduurzaming van de mobiliteit en de grootst mogelijke CO2-reductie. Wij willen helpen met effectieve en eenvoudige maatregelen om duurzaam woonwerk- en zakelijk verkeer voor medewerkers mogelijk te maken. Zo helpen we werkgevers bij het halen van de doelen die afgesproken zijn in het Klimaatakkoord.

WSRS Fiets op 1

Hoe?

Denk aan het stimuleren van de (elektrische) fiets, het OV, thuiswerken, carpoolen en lopen. En ook stimuleren we het vervangen van een wagenpark door elektrische auto’s. We doen dat met bestaande en nieuwe maatregelen, regelingen, vergoedingen, voorzieningen en beïnvloeden van gedragsverandering.

Met wie?

Dit doen we samen met de partners van Werk Slim, Reis Slim (bedrijfsleven, onderwijs en overheden), VNO-NCW / MKB Noord,  lokale bedrijfsverenigingen en bedrijvenparken, vervoerders, fietsaanbieders en andere leveranciers van mobiliteitsdiensten. Voor Fryslân werken we samen met  Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland.

Laatste nieuws