Actuele informatie

Waarom

Leeuwarden wordt steeds drukker. Er komen meer toeristen en het aantal vervoersbewegingen groeit door meer logistiek en distributie (pakketten, horecabevoorrading, etc.). Tegelijkertijd willen we dat de stad aantrekkelijk en duurzaam wordt en blijft door met minder (overlast van) logistiek verkeer.

Doelstelling

  • Een aantrekkelijk stad met minder (overlast van) logistiek verkeer
  • Minder distributieverkeer van emissievrije logistiek in de Leeuwarder binnenstad in 2025

Aanpak

  • Samenwerking ondernemers, werkgevers en logistieke partijen en kennisdeling
  • Bundeling logistieke stromen
  • Opzetten van pilots en projecten zoals afhaalpunten, bundeling logistiek verkeer en duurzaam inkopen

Planning / mijlpalen

Februari/maart 2019: kick-off-bijeenkomst, vorming projectgroepen en start projecten
Zomer 2019: Presentatie gezamenlijk actieplan én ondertekening Green Deal emissievrije Stadslogistiek (GDZES)
2025: Emissievrije Stadslogistiek in Leeuwarden

Bijzonder

Leeuwarden heeft de primeur en is de eerste binnenstad waar PostNL postpakketten emissievrij bezorgt. PostNL bezorgt alle pakketten in het centrum van de Leeuwarden elektrisch.

Wie hebben we nodig voor een succesvolle invoering?

  • Koplopers en andere bedrijven die stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid
  • Grote werkgevers
  • Binnenstadsondernemers
  • Logistieke partijen
  • Horeca en horecaleveranciers