Pilot logistieke hub

Het wordt steeds drukker in Leeuwarden. Ook het verkeer neemt toe, waaronder het bedrijfsmatige vervoer. Tegelijkertijd wil Leeuwarden een aantrekkelijke, leefbare en duurzame stad zijn met minder overlast van vrachtverkeer. De pilot Logistieke hub wil hier een antwoord op zijn.

Deze hub zorgt voor minder vervoersbewegingen in de stad en faciliteert groene logistiek voor Leeuwarder bedrijven en organisaties. De logistieke hub aan de rand van Leeuwarden bundelt de distributie van houdbare kantoorartikelen voor een aantal werkgevers. Zero emissie-voertuigen van Stadslogistiek (een initiatief van PostNL) zorgen vervolgens voor het vervoer van de zogeheten ‘last-mile’. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of een logistieke hub in Leeuwarden haalbaar is. De pilot begint in mei 2022 en duurt tot eind 2022.  De pilot is een initiatief van de gemeente Leeuwarden, Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en Stadslogistiek. De aangesloten leveranciers zijn: Maas-Peeze, Selecta, JDE, Canon, Papyrus, Lyreco, Staples, CWS, Asito, Alpheios en Ological.

Wat is de aanleiding voor de pilot logistieke Hub Leeuwarden?

Leeuwarden wordt steeds drukker. De stad groeit in de komende jaren en er komen steeds meer bezoekers en toeristen naar de binnenstad. Hierdoor groeit ook het aantal vervoersbewegingen, waaronder logistieke stromen en distributiestromen (pakketten, horecabevoorrading, etc.). In de binnenstad zorgt dit voor een toenemende druk op de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we dat de binnenstad aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam wordt met minder overlast van gemotoriseerd verkeer. In de binnenstad streven we daarom naar minder autoverkeer en het stimuleren van emissievrije logistiek. De gemeente Leeuwarden heeft deze ambitie in 2019 samen met Leeuwarder bedrijven bekrachtigd door het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, waarmee we de transitie naar nul-emissie stedelijke logistiek in Nederland bevorderen.

Hoe ziet de pilot logistieke Hub Leeuwarden? 

Naar aanleiding van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek organiseren we in 2022 samen met een aantal grote werkgevers in en rondom de Leeuwarder binnenstad en met Stadslogistiek (initiatief van PostNL) de pilot Logistieke hub Leeuwarden. Tijdens de pilot bundelen we de logistieke toevoer van houdbare kantoorartikelen van Leeuwarder bedrijven via de logistieke hub aan de rand van Leeuwarden. De zero-emissie transportvoertuigen van Stadslogistiek verzorgen de zogeheten last-mile tussen de hub en de eindbestemming.

Wat is het doel van de pilot logistieke Hub Leeuwarden?

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of de logistieke hub voor Leeuwarden haalbaar is. Het achterliggende doel is om in de toekomst te zorgen voor minder vervoersbewegingen in de stad en een emissievrije logistiek te faciliteren.

Wie doen er mee aan de pilot logistieke Hub Leeuwarden?

Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en Gemeente Leeuwarden doen als zogenaamde ‘ontvangende organisaties’ mee aan de pilot. Daarnaast zijn veel landelijke leveranciers aangehaakt. Het gaat in eerste instantie om drie type leveringen: koffie, papier- en kantoorartikelen en schoonmaakartikelen. PostNL exploiteert de hub. Vanuit hun locatie aan de Brailleweg in Leeuwarden brengen zij de goederen met een zero-emissie voertuig naar de bedrijven.

Waarom doen deze partijen mee aan de pilot?

De deelnemende organisaties hebben stuk voor stuk een duurzaamheidsambitie. Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden willen met deelname aan de hub allemaal hun CO2-footprint verminderen. Daarnaast delen zij in het project veel kennis met elkaar. Denk aan kennis over duurzaam inkopen, creëren van bewustzijn in de organisatie en een efficiëntere, duurzame bedrijfsvoering. Leveranciers doen mee omdat zij zien dat duurzaamheid steeds vaker gevraagd wordt als eis in aanbesteding.

Kunnen andere partijen aansluiten tijdens de pilot?

Zeker! Er worden ook al gesprekken gevoerd met andere Leeuwarder organisaties die hun interesse hebben gevoerd. Denk aan scholen, organisaties die in een andere stad al aangehaakt zijn en ook in Leeuwarden mee willen doen, maar ook echt Leeuwarder bedrijven hebben zich aangemeld. Meedoen is laagdrempelig. Het kan binnen bestaande contracten, zonder een forse investering.

Aanmelden deelname logistieke hub

Wil je ook je goederen duurzaam en efficiënt laten aanleveren? Stuur ons dan een mail via onderstaande button en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Deelnemende partijen

Kick-off Logistieke hub Leeuwarden – 20 mei 2022