Presentaties Vervolg Captains Breakfast

Op woensdag 9 juni organiseerde WSRS weer een online bijeenkomst rondom Hybride werken en Spreiden en Mijden. Het was weer een inspirerende bijeenkomst waarin we voortborduurden op de uitkomsten van Captains Breakfast (10 maart jl.) Deze vervolgbijeenkomst stond in het teken van de praktische vertaalslag  van de beide items naar de eigen organisatie. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen helpen de deelnemers elkaar zodat ze beter in kunnen spelen op de kansen die er nu liggen.

De deelnemers konden deelnemen aan vier workshops:

Veranderingen in het mobiliteitsbeleid aan de hand van de casus van de ANWB
Inspirerende casus van de ANWB over Hybride werken en reizen, handvatten en praktijk. Op verzoek van veel deelnemers uit de eerste bijeenkomst van Captains Breakfast
op 10 maart jl.
Door Ruud de Groot, Syndesmo

Presentatie ANWB mobiliteitsbeleid

Hoe hou je medewerkers vitaal en betrokken?
Het energiemanagement van Hamilton Bright als inspiratiebron. Leer van de ervaring van Hamilton Bright – winnaar Thuiswerkgever van het Jaar 2020 – en bedenk hoe je hun succesformule kunt toepassen binnen jouw organisatie.
Door Egon Dieksta, oprichter Hamilton Bright

Het verhaal over energiemanagement van Hamilton Bright

Niet terug naar het oude normaal!
Hoe gaat jouw organisatie invulling geven aan het beleid rondom Spreiden (locatie, dag, tijd) en Mijden (drukte, spits)? En leer meer over de fiscale vergoedingen en regelingen die daarbij kunnen helpen.
Door Martijn Elting van Sweco Nederland en Roelof van Marrum van Operius

Workshop Smeco Niet terug naar het oude normaal

Presentatie Operius inz thuiswerken fiscale mogelijkheden

Hoe ziet jouw kantoor er in de toekomst uit?
Deze workshop gaat over de gevolgen van het hybride werken voor de bezettingsgraad van de kantoren: van 1.0 naar 0.7 naar 0.4. Als we allemaal 2 tot 3 dagen thuiswerken hebben we ineens op kantoor heel wat ruimte over. Wat doen we met die ruimte?
Door John Boenders van Achmea (facilitair)

Presentatie Achmea Workshop Werk Slim Reis Slim