Slimme verkeerslichten in Leeuwarden in werking

Gemeente Leeuwarden heeft 9 bestaande verkeerslichten geüpgraded naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze slimme verkeerslichten zorgen voor een betere doorstroming. Automobilisten krijgen via hun mobile telefoon informatie over de stand van de lichten (Rood-Groen) zodat ze daarop hun snelheid kunnen aanpassen. De verkeerslichten zijn ruime tijd getest zodat zeker is dat de informatie die het systeem geeft stabiel is.

Waarom iVRI’s?

De infrastructuur in en om Leeuwarden is de afgelopen 10 jaar flink uitgebreid en daarmee groeide ook de capaciteit. Om deze capaciteit zo slim mogelijk te laten functioneren zijn de verkeerslichten op te toegangswegen van Leeuwarden aangepast naar Intelligente verkeerslichten. Het effect daarvan is gericht op verbetering van de leefbaarheid van de stad op een duurzame wijze: verlagen CO2-uitstoot, verhogen verkeersveiligheid, verminderen geluidsoverlast en verbeteren bereikbaarheid van de stad en regio. Gemeente Leeuwarden heeft in eerste instantie gekozen voor de informerende functie van de iVR1’s en neemt functies optimaliseren en prioriteren mee in de doorontwikkeling.

Wat kunnen iVRI’s?

Er zijn 3 niveau van informatievoorziening van de iVRI’s: informeren, optimaliseren en prioriteren. Gemeente Leeuwarden heeft in eerste instantie gekozen voor de informerende versie. Dat betekent dat automobilisten zich kunnen voorbereiden op de stand van de lichten, zodat ze tijdig hun snelheid aan kunnen passen. Ze kunnen de stand van de lichten (groen en rood) zien via apps, zoals Flitsmeister, Onderweg of Superroute.

App slimme verkeerslichten

Waar staan de iVRI’s?

De iVRI’s staan op de volgende wegen en  kruisingen in Leeuwarden: Drachtsterplein, Rietgras – Aldlansdyk, Oostergoplein – Oostergoweg – Aldlansdyk, Borniastraat, Westelijke invalsweg vanaf de Haak om Leeuwarden t/m de kruising Slauerhoffweg; Westeinde. Maar de ontwikkeling gaat door. De komende tijd zullen meer verkeerslichten slim gemaakt worden. In 2021 worden de verkeerslichten (VRI’s) aan de Noordzijde van de stadsring op de volgende wegen en kruisingen naar iVRI’s geüpgraded: Wollegaast – Dammelaan, Luchtenrek – Dammelaan en waarschijnlijk het Vrijheidsplein.

3 Niveaus iVRI’s

iVRI’s zijn er op drie niveaus: informeren, optimaliseren en prioriteren.
Informerende verkeerslichten geven de stand van de lichten aan, zodat weggebruikers tijdig hun snelheid aan kunnen passen. Weggebruikers kunnen de stand van de lichten (groen en rood) zien via de apps Flitsmeister, Onderweg of Superroute.
Optimaliserende iVRI’s gebruiken informatie uit de apps om het verkeersaanbod beter in te schatten en daardoor het verkeer vlotter over tracés kunnen geleiden. Ook voor fietsverkeer zijn hiervoor toepassingen met minder lange wachttijden bij verkeerslichten.
Bij prioriterende iVRI”s moet gedacht worden aan het direct groen geven aan hulpvoertuigen. Daarnaast kan ook bijvoorbeeld gekozen worden om op specifieke transportroutes vrachtverkeer sneller groen te geven. Dit zorgt voor minder stops bij de verkeerslichten, waardoor minder brandstof wordt verbruikt. Dat is beter voor het milieu.

Talking Traffic

De realisatie van de iVRI’s in Leeuwarden is gedaan onder het partnership Talking Traffic. Dit is een landelijke samenwerking tussen marktpartijen en overheden om nieuwe technieken toe te passen voor verkeersmanagement. In heel Nederland komen op ruim 1200 kruisingen slimme verkeerslichten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *