Onderzoek: Wat is het effect van corona op ons werken en reizen?

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De vragenlijst kan niet meer ingevuld worden.

WSRS houdt tot 24 juni 2020 een onderzoek naar het thuiswerken en het woon-werkverkeer voor en na de coronacrisis onder de medewerkers in de regio Leeuwarden. Het is de verwachting dat na het verplicht thuiswerken de forenzende medewerkers vaker blijven thuiswerken en de auto en de fiets naar het werk pakken in plaats van het Openbaar Vervoer. De anderhalve-meter-maatregel blijft immers nog een tijd van toepassing. Dat heeft gevolgen: kantoren en bedrijven zijn leger, er zijn mogelijk meer auto’s op de weg en in de spits, de vervoerscapaciteit van de trein en bus is minder en op de fietsroutes is het drukker. Hoe voorkomen we dat de bereikbaarheid van de stad en de bedrijven in het geding komt? Hoe kunnen we zorgen dat iedereen die niet kan thuiswerken toch veilig op het werk komt? Hoe zorgen we ervoor dat een waardevol deel van hoe we nu reizen en werken behouden kan blijven?

Ervaringen en verwachtingen in kaart brengen

Om een goed antwoord te kunnen geven, onderzoeken we hoe medewerkers denken over ‘anders werken en reizen’ door de coronacrisis. Daarbij gaat het om ervaringen en verwachtingen over onder andere thuiswerken, beeldbellen en flexibel werken en reizen. Ze zijn ervaringsdeskundigen geworden. Zo kunnen we meedenken over veranderend slim en duurzaam mobiliteitsbeleid door de coronacrisis. Hun inbreng vinden we erg waardevol. Tot 24 juni kan de vragenlijst worden ingevuld.

Wat doen we met de uitkomsten?

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we gericht nadenken over activiteiten en het opzetten van het slim en duurzaam mobiliteitsbeleid in Leeuwarden en omgeving. In juli staat een samenvatting van het onderzoek op deze website.

Naar het onderzoek