Afspraken BO-Mirt november 2019

Op 20 november 2019 was het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO-Mirt) tussen Noord Nederland en het Rijk (de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen). Jaarlijks worden in dit overleg afspraken gemaakt over de samenwerking rond infrastructuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Dit jaar vormden de afspraken rond slimme en duurzame mobiliteit een belangrijk bespreekpunt. Daarbij gaat het om de aanpak van ketenmobiliteit, fietsen, MaaS, smart mobility en de doorwerking van het klimaatakkoord. Andere grote onderwerpen zijn de treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad, het vergroten van het sluiscomplex Kornwerderzand en bruggen in de vaarweg Lemmer – Delfzijl.