Ondertekening Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Wethouder Friso Douwstra ondertekende dinsdag 24 september 2019 namens de gemeente Leeuwarden samen met een groot aantal bedrijven de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. De gemeente Leeuwarden speelt daarmee in op het veranderende gebruik van de binnenstad. Er is steeds meer logistiek verkeer in Leeuwarden door bijvoorbeeld  pakketbezorging en bevoorrading van de horeca. Leeuwarden is een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers. Dat wil de stad nog meer worden door minder auto’s in de binnenstad te laten rijden en milieuvriendelijkere bevoorrading van de binnenstad in 2025.

Met de ondertekening geeft de gemeente aan stadslogistiek te willen verduurzamen en op korte termijn concrete stappen daartoe te zetten. Deze ambitie wordt ondersteund door diverse bedrijven die met concrete projecten bezig zijn om transport in de binnenstad schoner en slimmer uit te voeren. Dit gebeurt onder andere door inzet van elektrische bestelbussen en cargofietsen.

Friso Douwstra: “Het aantal vervoersbewegingen neemt toe in Leeuwarden. We  denken na over hoe we daarmee moeten omgaan. Hoe kunnen we de vervoersbewegingen verminderen en de stad leefbaar houden? Dat doen we niet alleen als gemeente, maar als gemeenschap. Het zijn vooral de bedrijven zélf die het doen. De gemeente helpt daar graag in mee.”

Inspelen op veranderende binnenstad

Er komen steeds meer toeristen naar Leeuwarden en de functie van de binnenstad verandert. Bezoekers gingen voorheen met name naar de binnenstad om boodschappen te doen. Nu komen ze vaker om een terrasje te pakken, een museum te bezoeken of de stad te bekijken. Daarnaast groeit het aantal logistieke vervoersbewegingen in Leeuwarden door bijvoorbeeld meer bezorging van pakketten, veelvuldiger bevoorrading van de horeca, toename van de bouwactiviteiten, et cetera. Leeuwarden wil de toename van bezoekers vasthouden en een aantrekkelijke stad blijven. Daarom is het nodig om in te spelen op de functieverandering van de stad. De gemeente Leeuwarden wil daarom de vervoersbewegingen in de binnenstad verminderen en zorgen voor zero emissie bevoorrading van het kernwinkelgebied in 2025. Door samenwerking met en van bedrijven zijn al diverse initiatieven succesvol gestart.