Succesvolle initiatieven Duurzame stadsdistributie

Er komen steeds meer toeristen naar Leeuwarden en – net als in andere steden – zien we dat de functie van de binnenstad verandert. Waar bezoekers voorheen vooral naar de binnenstad gingen om hun boodschappen te doen, komen bezoekers nu naar Leeuwarden om een terrasje te pakken, het Fries Museum te bezoeken of de stad te bekijken. Tegelijkertijd groeit naast het aantal bezoekers van de stad ook het aantal vervoersbewegingen, onder andere door een toename van logistieke bewegingen (pakketten, horeca bevoorrading, bouwactiviteiten etc). Om een aantrekkelijke stad te behouden en de toename van het aantal bezoekers vast te houden, is het nodig om in te spelen op de functieverandering van de stad.

Doelstelling

De ambitie van gemeente Leeuwarden is de vervoersbewegingen in de binnenstad te verminderen en zero emissie bevoorrading van het kernwinkelgebied van de stad te realiseren in 2025: slimme en schone bevoorradingslogistiek.

Aanpak: wat doet de gemeente?

De gemeente Leeuwarden stimuleert zero emissie stadslogistiek op verchillende manier

  • Faciliteren: bij elkaar brengen van partijen en opstarten en (proces)begeleiding initiatieven.
  • Opstellen en uitvoeren stappenplan om slimme en schone bevoorrading te realiseren (met ambitie ZE 2025). Denk hierbij aan privileges voor schone bevoorraders en maatregelen om (overlast van) logistieke vervoersbewegingen te verminderen.

Aanpak: wat doen bedrijven?

Om dit te realiseren zijn ‘van onderop’ veel initiatieven gestart. Deze energie vanuit de bedrijven om de binnenstad aantrekkelijker te maken is kenmerkend voor de aanpak in Leeuwarden. Binnenstadondernemers, grote werkgevers, vervoerders en verladers zijn de afgelopen periode tot verschillende initiatieven gekomen.

Voorbeelden succesvolle initiatieven Duurzame stadsdistributie

  • Verduurzamen facilitaire logistiek

Vijf grote werkgevers (Achmea, Belastingdienst, Rabobank, Veiligheidsregio en Aegon) werken samen om logistiek te verduurzamen. Onderzoeken onder andere gezamenlijke hub en verduurzamen afvallogistiek. Leeuwarder scholen hebben plannen om zich hier bij aan te sluiten

  • Eerste binnenstad emissievrij beleverd door PostNL

  • FRL Post bezorgt als eerste in Leeuwarden met cargobikes

  • Dropper gaat zero emissie eten bezorgen voor meer dan 10 restaurants

  • Leeuwarder bedrijf MPI levert elektrische bezorgscooters aan PostNL

  • Horecaleveranciers en horeca in gesprek over vermindering (overlast van) levermomenten

Juist de horeca ontwikkelt zich sterk in Leeuwarden. Net als andere steden ontwikkelt Leeuwarden zich steeds meer richting een verblijfsgebied met veel ruimte voor horeca en terrassen. Diezelfde horeca beseft dat een aantrekkelijke straat niet samengaat met veel vervoersbewegingen. Zij geven daarom zelf het goede voorbeeld.

  • Opzetten hubs

Zowel aan de rand van de stad als een microhub in de binnenstad. Een van dé oplossingen van verduurzaming van de stadslogistiek ís het bundelen van goederen door gebruik te maken van hubs. Leeuwarder ondernemers hebben tijdens een gezamenlijke sessie begin dit jaar, deze oplossing zelf genoemd.

Dinsdag 24 september 2019: Ondertekening van de Greendeal zero emissie stadslogistiek door bedrijven en gemeente

Ga gelijk naar aanmelden voor de ondertekening