Voorbereiding snelfietsroutes en fietsstraten naar en in Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden bereidt de 1e  fase voor van de verbetering van de fietsroute Leeuwarden – Heerenveen naar een snelle fietsroute/ toekomstig bestendige fietsroute. Dit is het deel tussen de Trije Romers bij Reduzum tot aan de afslag naar de Weidumerdyk met uitzondering van het deel in Wytgaard vanwege de koppeling met het asfaltonderhoud. Ook bereiden we de voorbereidingen van de fietsstraten in Leeuwarden voor: Azaleastraat, deel aan de zuidzijde van de Emmakade en een deel van de Tjerk Hiddesstraat.