Project Duurzame Stadsdistributie is in volle gang!

Op een succesvolle bijeenkomst in februari bleek hoe betrokken Leeuwarders zich bij hun eigen binnenstad voelen. De meer dan vijftig ondernemers, wijkpanels, logistieke partijen en andere betrokken kwamen die ochtend tot vier initiatieven die de binnenstad aantrekkelijker en duurzamer kunnen maken. De komende maanden wil de horeca het aantal levermomenten verminderen. Binnenstadondernemers gaan onderzoeken of een afhaalpunt haalbaar is. Grote werkgevers gaan samenwerken op het gebied van facilitaire logistiek en duurzame inkoop. En mooie voorbeelden van lokale koplopers worden gedeeld. Bovendien zal de NHL samen met de gemeente de komende maanden onderzoeken welke wensen en ideeën bewoners en ondernemers hebben wat hun eigen binnenstad betreft. De 4 ambitieuze initiatieven hebben als doel onze binnenstad duurzamer, groener en nog aantrekkelijker te maken!