Succesvolle inspiratiebijeenkomst over Slimme en Duurzame mobiliteit

Op donderdag 28 februari heeft Werk Slim, Reis Slim (WSRS) haar 6 slimme en duurzame mobiliteitsplannen gepresenteerd. Daarmee wil WSRS de komende vier jaar haar ambitie waar maken: CO2-uitstoot met 20Kton verminderen, 1000 extra spitsmijdingen en de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leeuwarden en omgeving verder verbeteren. Ongeveer 60 bedrijven en organisaties bezochten de inspiratiebijeenkomst in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Wethouder Friso Douwstra nodigde de aanwezigen aan het slot van de ochtend uit hun handtekening te zetten als teken van hun support aan de plannen.

Inspiratie

De projectleiders presenteerden de zes slimme en duurzame mobiliteitsplannen.

Ook nu zetten WSRS en de WSRS-partners weer samen de schouders onder dit programma, op weg naar een emissievrije toekomst! Tijdens de inspirerende bijeenkomst zijn goede discussies gevoerd, bestaande contacten verbeterd en nieuwe contacten gelegd. Duidelijk werd dat veel bedrijven al op een praktische manier bezig zijn met slimme en duurzame mobiliteit. Ze zijn erin geïnteresseerd om ook hieraan samen met WSRS de komende periode een bijdrage te leveren. Gedragsverandering is een belangrijk aandachtspunt: de overtuiging dat je als bedrijf maar ook als individu kunt bijdragen aan een emissievrije toekomst. Daar ligt voor WSRS een grote uitdaging. De projectleiders gaan aan de slag met de opgedane inspiratie; het maakt de plannen nog beter.

Weerman Gerrit Hiemstra was gastspreker: ‘Energiebesparing en CO2 reductie zijn de komende jaren de belangrijkste onderwerpen. Het gebruik van openbaar vervoer kan nog meer worden gestimuleerd. Reizen met de trein of bus is nog steeds efficiënter dan dat iedereen een elektrische auto aanschaft. En we zien een flinke toename van e-bikes als goed alternatief voor de auto. Al is de gewone fiets natuurlijk nog altijd beter voor mens en milieu. Over 50 jaar ziet de wereld er echt heel anders uit als we nu niets aan de CO2-reductie doen’. Om zelf te ervaren hoe het is om fossielvrij te rijden stonden er vanuit de mobiliteitsgroep van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân fossielvrije voertuigen voor de Elfstedenhal klaar voor een testrit.

Breed samenwerken

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en VNO-NCW MKB Noord werken gezamenlijk onder de naam WSRS aan de slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen in Leeuwarden-Fryslân. Deze samenwerking wordt uitgebreid naar geheel Noord-Nederland. Gemeente Leeuwarden werkt hierin samen met het Ministerie, de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân en de gemeenten Assen, Emmen en Groningen. Leeuwarden is initiatiefnemer en trekker van de samenwerking, wethouder Friso Douwstra is voorzitter. De komende periode krijgen de bedrijven hierover meer informatie. Deze samenwerking is niet alleen  voor Leeuwarden-Fryslân een belangrijke stap in de slimme en duurzame mobiliteitsplannen, maar ook voor geheel Noord-Nederland. Hierdoor kunnen uiterlijk 2035 alle voorwaarden aanwezig zijn om de mobiliteit in Noordelijke regio volledig emissievrij te maken.

LC-20190301-NO01030010

LC 02-03-2019