Inspiratiesessie Slimme en duurzame mobiliteit Werk Slim, Reis Slim

WSRS heeft een ambitieus programma uitgewerkt met slimme en duurzame mobiliteitsplannen. Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan daarin hand in hand. Deze plannen uitwerken en uitvoeren kan niet zonder de expertise en inbreng van de Leeuwarder bedrijven en organisaties. Wat betekent dat? Hoe kan dit een succes worden? Daar gaan we het op donderdag 28 februari 2019 samen over hebben. De WSRS-relaties zijn uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen tijdens deze inspiratiesessie.

Samen op weg naar emissieloze toekomst

Samen haalden we de afgelopen jaren ruimschoots de vorige doelstelling van Werk Slim, Reis Slim: bereikbaarheid van de stad en binnenstad verbeteren met slimme spitsmijdende mobiliteitsmaatregelen. We zetten daarom ook nu graag weer samen de schouders eronder, op weg naar een emissieloze toekomst!

Uitwisseling bevindingen en ervaringen

We zetten in op de volgende mobiliteitsprojecten: fietsstad#1, duurzame stadsdistributie, bedrijven gaan duurzaam, fiets in de keten, slimme verkeerslichten en Elfwegentocht 2020. De eerste projecten zijn al opgestart. Het is dus hoog tijd om bevindingen en ervaringen uit te wisselen.

Programma

08.45 uur – Inloop met koffie
09.00 uur – Welkom door wethouder Friso Douwstra
09.05 uur – De pitches van de slimme en duurzame mobiliteitsprojecten
09.25 uur – Gerrit Hiemstra, weerman en klimatoloog over CO2, klimaatverandering en wat er aan te doen is
10.10 uur – Koffie en start Carrousel van 6 projecten
11.30 uur – Plenaire terugkoppeling
12.00 uur – Gezamenlijke ambitieverklaring en foto- / persmoment
12.30 uur – Koffie met broodje en afsluiting