Verkenning duurzame stadsdistributie

De binnenstad van Leeuwarden wordt steeds drukker, net als in andere steden. Tegelijkertijd willen we een schonere stad met minder en duurzamer vervoer. Om dit te realiseren willen we verschillende partijen bij elkaar brengen om een breed gedragen maatregelenpakket samen te stellen. In het najaar is aan RHDHV  – in afstemming met de binnenstadmanager Hayo Galema – opdracht gegeven om dit op te pakken.

Duurzaam vervoer en logistiek leeft in Leeuwarden

In de eerste gesprekken inventariseerden we de standpunten en belangen. Deze eerste inventarisatie bevestigt het beeld dat het thema Duurzaam vervoer en logistiek in Leeuwarden leeft. Zo denken PostNL en FRL Post (lokale post- en pakketbezorger en fietskoerier) na over de bundeling van goederen en is er animo voor het opzetten van een microhub aan de rand van de binnenstad. Verder heeft vervoerder TST initiatief genomen voor gesprekken met de gemeente over het opzetten van een hub aan de rand van de stad te onderzoeken. In het eerste kwartaal van 2019 organiseren we  een brede bijeenkomt met deelnemende partijen. Dan presenteren we ook de resultaten / uitkomsten van de gesprekken. De bijeenkomst is de basis voor het opstellen van een plan van aanpak. Daarbij onderzoeken we ook aansluiting met GDZES (Green Deal Zero Emission Stadslogistiek). De pilot ‘Uitstootvrije bezorging binnenstad Leeuwarden’ met Post NL (start juni 2018) is succesvol verlopen en wordt in 2019 gecontinueerd in een groter gebied.