Duurzame vervolgplannen van WSRS

Na 10 jaar en 40 grote en kleine infrastructurele projecten is Leeuwarden Vrij-baan (LVB) klaar; het bereikbaarheidsprogramma is afgesloten. Werk Slim, Reis Slim (WSRS) was een van de projecten van LVB en heeft met succes spitsmijdende maatregelen uitgevoerd om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Samen met de deelnemende bedrijven en organisatie is ruim het dubbele aan spitsmijdingen behaald dan vooraf de doelstelling was. En WSRS stopt niet, WSRS gaat juist door de komende 4 jaar, onder dezelfde naam. Per 1 augustus is WSRS  te vinden op www.werkslimreisslim.nl. WSRS heeft voortaan ook een eigen beeldmerk, een kopie van de slimme Einstein. Het doel van WSRS is naast de  verbetering van bereikbaarheid ook het verduurzamen van mobiliteit. Slimme en duurzame mobiliteit noemen we dat.

Wat gebeurt er momenteel?

De korte termijn maatregelen voor duurzame en slimme mobiliteit in Leeuwarden en omgeving gaan zoals gepland dit jaar door. Hier zou ik de projecten benoemen of naar verwijzen. Op korte termijn zet Leeuwarden in op:

1. Fietsstad#1 van Nederland

  • Doel van het fietsplan is 20% meer fietsgebruik op de (hoofd-) routes eind 2021 (t.o.v. medio 2018).
  • Daarnaast is 30% van onze inwoners in 2019 op de hoogte van de fietsvoorzieningen in de gemeente, waaronder de gratis fietsenstallingen, Park & Bike, deelfietssysteem, fietssnelwegen, etc.
  • Onze ambitie is fietsstad van Nederland te worden in 2021

2. Intelligente transportsystemen (ITS), slimme mobiliteit

  • Verder inzetten op technologie van verzamelen en beschikbaar stellen van data, slimme verkeerslichten en benutten van talking traffic en MaaS-concepten

3. Duurzame stadsdistributie

  • In 2020, 25% van de bevoorrading in het kernwinkelgebied op een duurzame manier te laten plaatsvinden met 25% minder voertuigen.

4. Bedrijven gaan duurzaam

  • Bedrijvenaanpak om zoveel bestaande en nieuwe partners bij te laten dragen aan emissievrije mobiliteit en daarvoor maatregelen te laten nemen en regelingen en voorzieningen te treffen.

5. Fiets in de keten

  • Bepalen van de wenselijke voorzieningen voor de fiets bij ketenverplaatsingen.
  • In beeld brengen mogelijkheden van realisatie en beheer.
  • Realisatie van een nader te bepalen aantal voorzieningen voor fietsverhuur en fietsenstalling.

6. Vervolgeditie Elfwegentocht 2020

  • In 2019 een aanloop voor een editie in 2020 Noord-Nederland breed samen met de provincies Groningen en Drenthe.

Naast de korte termijn maatregelen, maakten we als Leeuwarden-Friesland (WSRS) samen met de andere regionale partners (provincie en gemeente Groningen, provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Emmen) en het Rijk afspraken over een pakket maatregelen tot aan 2021 en vervolgens tot aan 2035 (voor zover we nu kunnen overzien). Denk daarbij aan: volledig elektrificeren van het OV, waterstofeconomie, zero-emissie bus, smart mobility, fiets, fietsinfrastructuur de provincie in en ketenmobiliteit, gedrag beïnvloedende maatregelen en verdergaande samenwerking met bedrijven en organisaties. Gezamenlijk hebben we de ambitie dat uiterlijk in 2035 de voorwaarden aanwezig zijn om de mobiliteit binnen de regio Noord-Nederland volledig emissievrij te maken.

Samen op het doel af

Met het Rijk zijn we voor Leeuwarden-Friesland 20Kton minder Co2 en 1000 extra spitsmijdingen tot aan 2021 overeengekomen.  Daar is jouw hulp (weer) bij nodig. Het kan niet zonder jou – en jouw organisatie als één van de nauw betrokken werkgevers / bedrijven waar we mee samenwerken – gerealiseerd worden.