Beter Benutten Vervolg succesvol in bestrijden files volgens eindrapportage

Drie jaar geleden gingen Rijk, gemeenten en bedrijfsleven in twaalf regio’s aan de slag met het Vervolgprogramma Beter Benutten. Werk Slim, Reis Slim is hiervan de Friese variant. Het doel was om 10% reistijdverbetering van deur tot deur te realiseren in de spits, en met succes.

Landelijk 460 maatregelen

Een brede mix van maatregelen verbeterden de doorstroom van verkeer en prikkelden om de spits te mijden. De samenwerking met bedrijven leidde tot mooie resultaten; werknemers pakten vaker de fiets. In totaal zijn er landelijk ruim 460 maatregelen genomen. Met een eindresultaat van 13% minder reistijd in de drukste gebieden heeft het programma haar doelstelling ruimschoots gehaald. Dagelijks rijden er gemiddeld 80.000 voertuigen minder in de spits.

Maatregelen Werk Slim, Reis Slim

Werk Slim, Reis Slim scoorde met de maatregelen 1700 spitsmijdingen, het dubbele van de doelstelling.

Bekijk de hele eindrapportage van het vervolgprogramma Beter Benutten.