Samenwerkingsafspraken Noord-Nederland en Rijk brengen emissieloze mobiliteit stuk dichterbij

Noord-Nederland heeft op 22 november bij het MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) afspraken met minister van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) gemaakt om – uiterlijk 2035 – samen in Noord-Nederland volledig emissieloze mobiliteit mogelijk te maken. De sector verkeer en vervoer in Noord-Nederland zorgt jaarlijks voor een CO2-emissie van 3,67 miljoen ton (circa 20% van de totale CO2-uitstoot in Noord-Nederland). Noord-Nederland wil met een pakket aan maatregelen de mobiliteit versneld verduurzamen om de CO2-uitstoot te reduceren. Leeuwarden maakte als aanjager en trekker van dit initiatief afspraken met het Rijk, samen met de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de gemeenten Assen, Emmen en Groningen.

Wat zijn de plannen in Noord-Nederland?

  • het uitbreiden van het netwerk van elektrische oplaadpunten en vulpunten voor groene waterstof
  • elektrificeren van Openbaar Vervoer
  • het circulair aanleggen en beheren van infrastructuur
  • aanleg van fietssnelwegen Noord-Nederland-breed
  • het vergroenen van wagenparken
  • ketenmobiliteit om overstappen van vervoermiddel fiets, auto en OV op meer plekken te realiseren en makkelijker te maken
  • stimuleren van deelauto’s, autonoom vervoer en zogenoemde ‘mobility as a service’

Eerste projecten van Leeuwarden binnenkort van start

Op korte termijn zet Leeuwarden in op de projecten: fietsstad#1, slimme mobiliteit, duurzame stadsdistributie, bedrijvenaanpak, ketenmobiliteit fiets en OV en een vervolgeditie Elfwegentocht 2020.  Hier is de komende periode geld voor beschikbaar met cofinanciering van het Rijk.

Friso Douwstra, wethouder gemeente Leeuwarden en voorzitter bestuurlijk overleg mobiliteit Noord-Nederland: “Dit is heel goed nieuws voor Noord-Nederland. Een unieke afspraak is gemaakt om als landsdeel Noord-Nederland samen met het Rijk op te trekken. Alle maatregelen en acties worden in samenhang bekeken en uitgevoerd. Dan zijn meer uniformiteit tegen lagere kosten met schaalvoordelen en een groter speelveld voor oplossingen uit de markt mogelijk. Bovendien blijft dit niet beperkt tot de grote gemeenten in Noord-Nederland, maar gaat dit – net als CO2 of andere emissies – de gemeentegrenzen voorbij. Dat is ook goed nieuws voor krimpregio’s waar mobiliteit en bereikbaarheid van groot belang zijn. Al met al is het een flinke sprong voorwaarts in duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voor Leeuwarden en Noord-Nederland.”