Succesvol WSRS krijgt vervolg 2018

Feestelijk nieuws! Werk Slim, Reis Slim (WSRS) heeft de doelstelling succesvol gerealiseerd. Met elkaar realiseren we dagelijks meer dan 1.000 spitsmijdingen, zelfs 1.700. Dat blijkt uit het onderzoek dat Verkeers- en Mobiliteitsbureau Keypoint onderzocht heeft. Aan dit resultaat hebben de maatregelen die u als werkgevers heeft getroffen de grootste bijdrage geleverd, maar liefst 80%. Dat bewijst dat de effecten als bijvoorbeeld een betere fietsvergoedingen en voorzieningen in de vorm flexibel werken en fietsparkeren tot substantiële resultaten leiden. De overige resultaten komen uit specifieke acties en campagnes, denk aan Rij2op5, Park&Bike, spitsmijdend Parkeren en OV-knooppunten hebben voor een groot deel ook randvoorwaardelijk effect. WSRS gaat door in 2018. Het thema verandert daarbij van bereikbaarheid in Duurzaamheid en plannen zijn volop in ontwikkeling.

Bereikbaarheid wordt Duurzaamheid

De afgelopen periode (2016-2017) hebben we als WSRS vanuit Leeuwarden Vrij-Baan samengewerkt met Beter Benutten, het bereikbaarheidsprogramma van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat). Dit programma is officieel eind vorig jaar geëindigd met een uitloop naar medio 2018. Ook Leeuwarden Vrij-Baan stopt in de loop van 2018. Werk Slim, Reis Slim kijkt met haar partners en naar het vervolg. Het vervolgprogramma vanuit het ministerie is gericht op Slimme en Duurzame Mobiliteit. Dat sluit naadloos aan op de opgave waar we de afgelopen jaren samen hard gewerkt hebben: minder autogebruik in de spits ten gunste van bereikbaarheid en duurzaamheid. De komende jaren ligt de focus vooral op duurzaamheid en duurzame mobiliteit. We helpen mee aan het LF18-project de Elfwegentocht om dat tot een zo groot mogelijk succes te maken: van 1 t/m 14 juli 2018 twee weken lang fossielvrij reizen. Maar we zetten ons niet alleen daarvoor in. We richten ons ook op een langere periode, tot en met 2021. Dat doen we door samen met het bedrijfsleven, (semi) publieke organisaties, marktpartijen, het ministerie en de provincies Groningen en Drenthe als Leeuwarden-Fryslân de Duurzame Mobiliteitsdeal Noord-Nederland af te sluiten.  Zo zetten we de resultaten van de Elfwegentocht door.  Het belooft een zeer interessante tijd te worden waarin Leeuwarden-Fryslân in Noord-Nederlands verband nationaal en internationaal een voorbeeld stelt en laat zien dat fossiel- en co2-vrij reizen kan.

Ambities van WSRS

De verschillende projecten binnen Werk Slim, Reis Slim werken hun plannen verder uit voor de komende jaren. Vooral succesvolle projecten met voor de komende jaren een flinke, toonaangevende ambitie willen we doorzetten. Dit varieert zowel van Leeuwarden fietsstad #1 tot de inzet van de meest moderne en geavanceerde digitale technieken. En ook willen we blijven investeren in het naar de markt brengen van Park&Bike, inzetten van deelfietssystemen, het verduurzamen van binnenstedelijke distributie en slimme OV-systemen.

Lees ook over deelname aan het vervolg van WSRS en de  11WT en