Fietsstad nummer 1 van Nederland in 2022

In het collegeprogramma 2018-2022 van de gemeente Leeuwarden is de ambitie uitgesproken om in 2022 fietsstad van Nederland te willen zijn. Daarmee geeft Leeuwarden aan de fiets steeds belangrijker te vinden, niet alleen vanwege een betere bereikbaarheid van de stad, maar ook om duurzame mobiliteit en vitaliteit van inwoners en forensen te stimuleren. WSRS zet de komende jaren de fiets op 1.

Gemeente Leeuwarden investeert in het fietswegennetwerk door de aanleg van nieuwe fietspaden en -straten, en de opwaardering van een aantal bestaande fietspaden tot snelfietsroutes. WSRS stimuleert daarnaast het gebruik van de (elektrische) fiets en gaat voor meer en veilige fietsenstallingen bij bushaltes in Friesland zorgen. De fiets is ook een goed alternatief om een deel van het woon-werkverkeer mee af te leggen in combinatie met de bus of trein. En WSRS breidt Park & Bike-locaties uit met meer kluizen. Via de werkgevers stimuleert WSRS de medewerkers vaker op de (elektrische) fiets naar het werk te komen.