Premie scholen voor rooster buiten spits

De Provincie stimuleert onderwijsvoorzieningen om hun lessen anders in te roosteren, zodat de scholieren om minder in de spits reizen. Door lesroosters aan te passen kunnen scholen leerlingen en studenten vaker buiten de ochtendspits laten rijden. Vervoerbedrijf Arriva zet er een premie op. Het gaat vooralsnog alleen om scholen in Leeuwarden. Instellingen voor voortgezet onderwijs, mbo en hbo ontvangen € 2.500,- als ze een roosterplan opzetten. Vervolgens maken zij aanspraak op een premie voor elke leerling of student die lestijden buiten de spits om krijgt.

Verbeteringen

Arriva wil scholen stimuleren om de eerste les voor 7.45 uur of na 9.00 uur ’s ochtends te laten beginnen. Dat leidt tot 900 reizigers minder in de ochtendspits. De vergoeding loopt op naarmate meer passagiers andere lestijden krijgen. Voor de eerste 100 leerlingen/ studenten gaat het om € 10  per persoon, voor de volgende 400 om € 15  en voor de volgende 250 om € 20 per persoon. Twee belangrijke voordelen zijn volgens het vervoersbedrijf Arriva: een betere bereikbaarheid van Leeuwarden in de spits en meer comfort voor reizigers. Het provinciebestuur staat achter het plan en stelt hier € 93.000,- voor beschikbaar. Daarnaast krijgt Arriva geld voor drie andere ‘verbeteringen’ van het openbaar vervoer.
De eerste verbetering is de inzet van meer bussen in de spits op het traject Heerenveen-Groningen: vier in plaats van twee bussen per uur in beide richtingen. De provincie geeft hiervoor een bijdrage van € 526.000,-. Daarnaast komt € 82.000,- beschikbaar voor verduurzaming van 48 dieselbussen als ze op biodiesel gaan rijden. Voor een korting op reizen in daluren in de drie noordelijke provincies krijgt het bedrijf € 71.000,- subsidie.

Andere verbeterprojecten van de provincie Friesland:

  1. Het toevoegen van 11,88 dienstregelingsuren extra per dag op de verbinding Heerenveen-Groningen lijn 315 (t/m het einde van de concessie in december 2022), zodat er 1 x per kwartier een bus rijdt in plaats van 1 x per half uur;
  2. Een gezamenlijke actie met het OV-bureau Groningen/Drenthe om een grotere groep incidentele reizigers te laten reizen in de daluren;
  3. De bussenvloot van de vestiging Oosterwolde aanpassen en de bussen tot het einde van de concessie op HVO laten rijden.