Project Duurzame stadsdistributie

Ondernemers en gemeente maken plannen voor duurzame en slimme binnenstadslogistiek

Woensdag 6 februari 2019 maakten vijftig Leeuwarder ondernemers, werkgevers en WSRS plannen voor duurzamer, slimmer en minder logistiek vervoer in de binnenstad. Want net als in andere steden wordt de binnenstad in Leeuwarden steeds drukker. Er komen meer toeristen en het aantal vervoersbewegingen groeit door een toename van logistieke bewegingen (pakketten, horeca bevoorrading, bouwactiviteiten etc). Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijke stad blijven.

Daarnaast hebben ondernemers in de binnenstad aangegeven in de komende jaren aan de slag te willen met het thema vergroening. Ze zien dat de bezoekers steeds meer een recreatief motief hebben en dat ze als voetganger en fietser om meer ruimte vragen. De consument komt voor een combinatie van horeca, winkels, cultuur en evenementen naar de stad. Dit alles tezamen vraagt om een aantrekkelijke binnenstad met ruimte voor de bezoeker, minder logistieke vervoersbewegingen en voldoende ruimte voor bedrijven om goed te kunnen functioneren. 

Tijdens een inspirerend overleg op 6 februari 2019 zijn ondernemers aan de slag gegaan met vragen als ‘Hoe gaan we emissie verlagen? Hoe bundelen we vervoersstromen? En hoe maken we de binnenstad nog aantrekkelijker? Daar zijn concrete ideeën en initiatieven ontstaan, waaronder plannen om levermomenten te verminderen, afvalstromen te bundelen en een afhaalpunt te realiseren. De ondernemers, logistieke bedrijven, werkgevers en gemeente gaan nu aan de slag met de uitwerking. Doel is om rond de zomer een actieplan te hebben.

Ideeën en initiatieven om uit te werken

 

Afhaalpunt Sint Jacobstraat

Wie: o.a. Fietsenstalling St Jacobstraat, logistieke partijen (o.a. PostNL, DHL) en ondernemers omgeving St Jacobstraat
Doel: Vermindering (overlast van) logistiek verkeer in omgeving St Jacobstsraat
Aanpak: Ondernemers laten (deel van) hun goederen en pakketten afleveren in de fietsenstalling
Resultaat: Concrete stap om van omgeving St Jacobstraat een aantrekkelijk gebied te maken met een meer recreatief karakter

Vermindering Levermomenten Horeca

Wie: Horecaleveranciers Sligro, Hanos, Bidfood en horeca binnenstad
Doel: Vermindering levermomenten horeca
Aanpak: Gesprekken horeca en horecaleveranciers met als doel om levermomenten te verminderen
Resultaat: Concrete stap om binnenstad te ontwikkelen naar een aantrekkelijker en groener gebied met een meer recreatief karakter en minder overlast

Meer Duurzaam Vervoer

Wie: Ondernemers en organisaties met inspirerende voorbeelden op het gebied van duurzaam vervoer (o.a. FRL Post, NY Pizza, DE Café)
Doel: Stimulering gebruik duurzaam vervoer.
Aanpak: Communicatieproject (o.a. nieuwsbrief, demonstraties) waarin inspirerende voorbeelden een plek krijgen
Resultaat: Een groenere stad met minder uitstoot en overlast

Verduurzaming Facilitaire Logistiek      

Wie: Werkgevers, bedrijven en andere organisaties (o.a. Achmea en Veiligheidsregio)
Doel: Minder en schonere facilitaire logistiek (o.a. kantoorlogistiek, printpapier, catering)
Aanpak: Samenwerken door delen kennis (bv over duurzaam aanbesteden) en bundelen logistieke stromen
Resultaat: Minder en duurzamer logistiek verkeer én netwerkvorming van organisaties die duurzamer willen worden

Meerdere organisaties hebben zich al aangesloten bij een van bovenstaande projecten. Ook meedoen? Reageer dan naar Klaas Yde Haarsma ((klaas.yde.haarsma@rhdhv.com of 0653290481). De ontwikkelingen lees je op deze site.