Monitor Mobiliteit & Vervoer april 2023

Allerlei fietsers die doorfietsen langs snelle weg

Op het eind van april vindt u in de bijlage weer de trends en ontwikkelingen in mobiliteit en vervoer.  De cijfers voor het goederenvervoer weer up-to-date, maar deze maand ontbreken de laatste cijfers omtrent de verkeersveiligheid. Een overzicht dat uit veel verschillende bronnen is samengesteld, kampt  zo af en toe met haperende datastromen.

De Monitor Mobiliteit & Vervoer geeft eenmaal per maand inzicht in de ontwikkeling van mobiliteit en vervoer en wordt uitgebracht om te informeren over de actuele ontwikkelingen en cijfers in mobiliteit. Dat gebeurt door de presentatie van cijferreeksen in overzichtelijke grafieken. In de rapportage wordt breed gekeken naar verkeer, goederenvervoer, reisgedrag, verkeersveiligheid, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt openbare data gebruikt. De bronnen worden op de slides vermeld.

Samenvatting

Mobiliteit

  • Intensiteiten lagen in heel Nederland ongeveer 3 % lager dan in 2019
  • Op het HWN was er 3 % minder verkeer dan in 2019 en 5% meer als in 2022
  • Het gebruik van het OV lag 21 % dan in 2019 en 9 % hoger dan in 2021
  • Er zijn 7 % meer verplaatsingen gemaakt dan in 2021 en 7 % meer kilometers

Verkeersveiligheid

  • T.o.v. 2019 is in de eerste 11 weken van 2023 het aantal ongevallen 10 % lager, t.o.v. 2022 is dat 5 % hoger
  • Het aantal slachtoffers is in deze weken 16 % hoger t.o.v. 2019 en net zo hoog als in 2022

20230428 Monitor Mobiliteit en Vervoer

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *