Monitor Mobiliteit en vervoer 2022

De maandelijkse Monitor Mobiliteit & Vervoer zet de balans van 2022 op een rijtje. U kunt voor sommige indicatoren ook al een indruk krijgen over de eerste weken van 2023. En er zijn nieuwe grafieken toegevoegd waarin de verdeling over de weekdagen is gevisualiseerd.

20230127 Monitor Mobiliteit en Vervoer dec 2022

Samenvatting december 2022

Mobiliteit & goederenvervoer

– Intensiteiten lagen in heel Nederland ongeveer 3% lager dan in 2019
– Op het hoofdwegennet (HWN) was er 5% meer verkeer dan in 2019 en 17% meer dan in 2021
– Het gebruik van het OV lag 20% lager dan in 2019 en 39% hoger dan in 2021
– Bewegingen van vervoer over spoor zijn met 8% afgenomen t.o.v. 2019
– Binnenvaart is met 6% afgenomen, voor zeevaart is er een 14% afname

Verkeersveiligheid

– T.o.v. 2019 is in 2022 het aantal ongevallen 6% lager, t.o.v. 2021 is dat 12% hoger
– Het aantal slachtoffers is in 2022 17% hoger t.o.v. 2019 en 21% hoger t.o.v. 2021

De Monitor Mobiliteit & Vervoer geeft 1x per maand inzicht in de ontwikkeling van mobiliteit en vervoer en wordt uitgebracht om te informeren over de actuele ontwikkelingen en cijfers in mobiliteit. Dat gebeurt door de presentatie van cijferreeksen in overzichtelijke grafieken. In de rapportage wordt breed gekeken naar verkeer, goederenvervoer, reisgedrag, verkeersveiligheid, milieu en vervoermiddelen. Voor deze rapportage wordt openbare data gebruikt. De bronnen worden op de slides vermeld.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *