Regeling Werkgebonden personenmobiliteit’ uitgesteld

Allerlei fietsers die doorfietsen langs snelle weg

De regeling ‘Werkgebonden personenmobiliteit’ dat per 1 januari zou ingaan, is uitgesteld. De regeling zou werkgevers met meer dan 100 werknemers verplichten jaarlijks te rapporteren over de uitstoot van het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Dat is nu volgens staatssecretaris uitgesteld naar 1 juli 2023.

CO2-uitstoot beperken

Het ‘ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ is vanuit het klimaatakkoord opgesteld. Het doel is om met deze regeling één megaton CO2 minder uit te stoten in 2030. Door jaarlijks te rapporteren over zakelijke en woon-werkkilometers zouden organisaties zelf de kans krijgen om de CO2-uitstoot te beperken. Blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt, dan zou er een verplichte norm komen voor uitstoot voor zakelijke kilometers. Woon-werkverkeer valt daar niet onder.

Kritische vragen Tweede Kamer

Het ontwerpbesluit zou wijzigingen aanbrengen in het Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit. Dat leidde tot kritische vragen in de Tweede Kamer. Ook moet het ontwerpbesluit nog langs de Raad van State voor advies. Het ontwerpbesluit kan ook pas in werking treden wanneer de nieuwe Omgevingswet goedgekeurd wordt. Daarnaast gaven de betrokken partijen aan meer tijd nodig te hebben om systemen gereed te maken voor de kilometerregistratie.

Doel blijft overeind.

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) zet nu in op 1 juli 2023 als ingangsdatum. Werkgevers zouden dan alleen over de tweede helft van 2023 gegevens over de zakelijk en woon-werk gerelateerde kilometers verstrekken. De voorgenomen emissiereductie in 2030 (één megaton CO2) blijft wel overeind.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *