iVRI-primeur voor Noord-Nederland

De Beter Benutten-regio’s Groningen-Assen en Leeuwarden hebben als eerste regio’s in Nederland alle afgesproken bestellingen voor intelligente verkeerregelinstallaties (iVRI) gedaan. Het gaat in totaal om 26 iVRI’s, zestien voor de regio Groningen -Assen en tien voor Leeuwarden. De installaties (iVRI’s) om de verkeerslichten slim te laten anticiperen op het verkeersaanbod, worden in november geplaatst.

Proeftuin toekomstige mobiliteitsoplossingen

Slimme verkeerlichten passen perfect binnen de ambitie van de Noordelijke provincies om proeftuin te zijn voor toekomstige mobiliteitsoplossingen. ‘Als regio Groningen-Assen zijn we een Living Lab voor technologische vernieuwing en intelligente mobiliteitsoplossingen’, stelt Edwin Papjes, projectmanager regionale implementatie. ‘In Assen ligt al een glasvezelnetwerk en in Loppersum stellen we wereldwijd het eerste supersnelle 5G-netwerk op het platteland beschikbaar. We willen met belangrijke technologische vernieuwingen wereldwijde spelers naar Noord-Nederland trekken en zo onze economie stimuleren. Daar past de iVRI perfect in. Bovendien kunnen we hiermee het verkeer beter en sneller laten doorstromen, wat ook van belang is voor de economie.’ Papjes is trots op deze iVRI-primeur, omdat het ook een resultaat is van twintig jaar vrijwillige samenwerking tussen de wegbeheerders in Noord-Nederland.

Capaciteit wegennet verbeteren met iVRI´s

‘In en om Leeuwarden is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de infrastructuur. Hierdoor is de capaciteit van het wegennet enorm verbeterd. Om deze capaciteit zo efficiënt mogelijk te gebruiken ziet de gemeente Leeuwarden het toepassen van iVRI’s als één van de instrumenten die dit kunnen bewerkstelligen. Eerst zal dit zijn door middel van informeren, en indien nodig kan in de toekomst ook hiermee gestuurd worden’, Sebastiaan Mulder, projectmanager regio Leeuwarden.