Werk Slim, Reis Slim op weg naar 1000 spitsmijdingen

De gezamenlijke doelstelling van Werk Slim, Reis Slim en partners (1000 dagelijkse spitsmijdingen) is bijna bereikt. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van Leeuwarden, maar zeker ook – en misschien juist nog belangrijker – voor het bevorderen van vitaliteit van medewerkers en duurzaamheid. De stand op dit moment is 875.

Werk Slim, Reis Slim: OV, P&B, slim parkeren, blauwe golf

Wat betekenen 1000 spitsmijdingen

Op naar de 1000, want 1000 spitsmijdingen komt toch gauw neer op:

  • Dagelijks zo’n 10 kilometer minder aan auto’s in de spits
  • Op jaarbasis 230.000 spitsritten minder
  • Per jaar 5 miljoen minder autokilometers
  • Jaarlijks zo’n 1000 ton minder CO2 (obv helft minder auto’s, 40 km gemiddeld woonwerkkilometers/dag, 1 persoon, 200gr co2 per autokilometer)
  • Dat zijn 50.000 bomen die anders een jaar lang moeten groeien om dat te compenseren (Milieucentraal en Goudappel Coffeng/Beter Benutten)

124 verschillende maatregelen om spitsen te mijden

Kortom, het gaat ergens over en doet er toe! Dit alles dankzij de inzet van de bedrijven en organisaties en hun medewerkers die deelnemen aan Werk Slim, Reis Slim. Op dit moment hebben we maar liefst een set van 124 (!) verschillende maatregelen die door de deelnemende bedrijven ingevoerd en genomen zijn. Variërend van flexibel werken tot extra vergoedingen en beloningen en van fietsstimulering  tot gewijzigd parkeerbeleid.

Geef medewerkers een laatste zetje

Maar we zijn er nog (net) niet. Nog 125 te gaan. Helpen jullie mee om de laatste zet te geven? Help werknemers die nog niet meedoen op het goede spoor van de Slimme Reisformule: https://www.werkslimreisslim.nl/slimme-reisformule/

Martin Dijkstra,
Programmaregisseur Werk Slim Reis Slim