Samen werken aan spitsmijdende maatregelen

Er zit een stijgende lijn in het aantal forenzen dat de Leeuwarder spits mijdt. Dat blijkt uit cijfers van I&O Research*. 22% Van de forenzen reisde het afgelopen jaar minder vaak tijdens spitsuren dan het jaar ervoor. 50% Van deze groep forenzen koos bewust om buiten de spits te reizen. Daarnaast koos 12% van de ondervraagden voor een andere vervoerswijze dan de auto en werkte 10% vaker thuis.

Beter Benutten Vervolg

Dit alles is mede te danken aan de maatregelen die zijn getroffen in het programma Werk Slim, Reis Slim / Beter Benutten regio Leeuwarden. Daarom gaan de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, VNO-NCW Noord / MKB Noord en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door met dit programma. Donderdag 26 november hebben de partijen een akkoord gegeven op de samenwerking voor 2015-2017. In dit vervolgprogramma worden 7 projecten (Leeuwarden op de Fiets, OV-spits, Intelligente Transportsystemen (ITS), Werkgeversbenadering, Ketenmobiliteit, Parkeren en Goederenvervoer) uitgevoerd die de bereikbaarheid van de stad en regio, met name in de spits, moeten verbeteren middels gedragsverandering.

Gedragsverandering

Werk Slim, Reis Slim richt zich op een betere bereikbaarheid middels gedragsverandering. Denk daarbij aan bijvoorbeeld flexibel werken, fietsstimulering, verbeteren van het openbaar vervoer, actuele verkeersinformatie etc. Kijk voor meer informatie op www.beterbenutten.nl en www.werkslimreisslim.nl.

*I&O Research deed in opdracht van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar het reisgedrag van Leeuwarder forenzen in het afgelopen jaar. De factsheet met alle gemeten resultaten is ook te downloaden.

Foto: Chantal van der Berg