Werk slim, werk anders

Slim en anders werken is niet gebonden aan tijd of locatie, maar u gaat anders om met werktijden, werkplekken, team samenstelling, fysieke inrichting van de werkomgeving, slimme processen of taakverdelingen. Slim en anders werken levert voordeel op.

Net als bijvoorbeeld slim en anders reizen, is slim en anders werken ook een middel dat niet alleen zorgt voor minder auto’s in de spits, maar ook voor een betere spreiding van verkeer gedurende de dag en voor kostenbesparing voor parkeren, huisvesting en kilometervergoeding, voor gezonde en tevreden medewerkers. Dit kan simpel en effectief door bijvoorbeeld 1 of meer dagen per week thuis te werken of eerst 2 uren thuis te werken en daarna naar je werk te gaan, een fysiek overleg te vervangen door een telefonisch overleg of videovergadering. Werk Slim, Reis Slim stimuleert het slim werken bij werknemers en werkgevers.

Wat houdt het project in?

Werk Slim, Reis Slim gaat in gesprek met bedrijven in Leeuwarden om te inventariseren waar behoefte aan is om slimmer te kunnen werken. We zorgen voor meer bewustwording en leveren kennis en praktische hulp. Flexibele werkvormen leveren spitsmijdingen op.