Hoe geven we vorm aan hybride werken en reizen?

Vervolg Captains Breakfast Werk Slim, Reis SlimDe vervolgsessie van Captains Breakfast 2021

Voor: primaire en operationele contactpersonen van bedrijven en organisaties met 100+ werknemers (introducees zijn van harte welkom).
Wanneer: woensdag 9 juni 2021
Tijd: van 12.00 tot 13.30 uur
Online bijeenkomst via Teams

Deelname

Graag ontvangen we uw gegevens om u een attentie en informatiemateriaal toe te sturen. Wilt u daarom hieronder uw contactgegevens achterlaten en aangeven welke workshops u wilt volgen. Introducees zijn van harte welkom. U kunt ook daarvan de gegevens achterlaten. Wij nemen vervolgens contact met hem of haar op.

Mijn contactgegevens en workshopkeus

Programma

12.00 uur Plenair
Welkom en wat willen we vandaag bereiken – Frans Scheepens
Werken en reizen, nu en straks – Eelke de Jong, gemeentesecretaris gemeente Leeuwarden
Spreiden en mijden, wat houdt dat in? – Ruud de Groot, Syndesmo
12.10 uur Plenaire workshop (30 minuten)
Casus ANWB over hybride werken en reizen
Inleiding plenaire workshop – door Ruud de Groot, Syndesmo
workshop: voorbeeld casus ANWB omzetten naar praktijk en handvatten
12.45 uur Eerste ronde workshop naar keus
thema Hybride werken
Workshop 1 Hoe hou je medewerkers vitaal en betrokken?
Het energiemanagement van Hamilton Bright als inspiratiebron. Leer van de ervaring van Hamilton Bright – winnaar Thuiswerkgever van het Jaar 2020 – en bedenk hoe je hun succesformule kunt toepassen binnen jouw organisatie.
Door Egon Dieksta, oprichter Hamilton Bright
Thema Spreiden en mijden
Workshop 2 Niet terug naar het oude normaal!
Hoe gaat jouw organisatie invulling geven aan het beleid rondom Spreiden (locatie, dag, tijd) en Mijden (drukte, spits)? En leer meer over de fiscale vergoedingen en regelingen die daarbij kunnen helpen.
Door Martijn Elting van Sweco Nederland
Thema Hybride werken
Workshop 3 Hoe ziet jouw kantoor er in de toekomst uit? 
Deze workshop gaat over de gevolgen van het hybride werken voor de bezettingsgraad van de kantoren: van 1.0 naar 0.7 naar 0.4. Als we allemaal 2 tot 3 dagen thuiswerken hebben we ineens op kantoor heel wat ruimte over. Wat doen we met die ruimte?
Door John Boenders van Achmea (facilitair)
13.05 uur Tweede ronde workshop naar keus
Workshop 1, 2 of 3
13.25 uur Plenaire terugkoppeling, vragen en vervolgafspraken
13.30 uur Afsluiting

Wat kunt u verwachten van deze bijeenkomst?

Corona heeft een enorme verschuiving veroorzaakt in de manier waarop we werken en reizen, met voordelen en nadelen. In deze vervolgsessie op Captains Breakfast werken we de thema’s Hybride werken en Spreiden en mijden verder uit. Het doel van deze bijeenkomst is om met praktische handvatten Hybride werken en  Spreiden en Mijden vorm te kunnen geven in de eigen organisatie. De uitgangspunten zijn: leren van elkaar, elkaar inspireren en kennis delen.
De input voor deze bijeenkomst komt uit Captains Breakfast op 10 maart jl., een bijeenkomst waar ruim 30 bestuurders en directies met elkaar spraken over vragen als: Hoe kunnen we de goede ervaringen behouden en de nadelen ombuigen naar kansen? Hoe organiseer je de omzetting van kantoorwerken naar hybride werken, wat komt daarbij kijken en wat betekent dat voor medewerkers, leidinggevenden, huisvesting enzovoort?

Lees hier het hele verslag van Captains Breakfast