Fietsen voor Global Goals 2024

 

Hoe zorg je dat medewerkers anders en duurzamer gaan reizen? Hoe krijg je invloed op hun reisgedrag? Werk Slim, Reis Slim helpt werkgevers in Friesland met deze opgave. Dit jaar staat de fiets naar je werk actie van Werk Slim, Reis Slim in het teken van de Global Goals. Op 16 mei 2024 start de fietsstimuleringsactie Fietsen voor Global Goals. Van 16 mei tot en met september 2024 kunnen medewerkers van de deelnemende bedrijven punten sparen met fietsen-naar-het-werk. Voor elke keer dat de medewerker fietst spaart hij of zij punten die ingezet kunnen worden voor een van drie goede doelen. 

De goede doelen

Tijdens Fietsen voor Global Goals fietsen wij voor 3 goede doelen:

  • Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, vertegenwoordigd door de Grutto.
  • De groentetuinen van Stichting Sociaal en Vitaal, vertegenwoordigd door een groentetas.
  • Een beleef bos van Staatsbosbeheer, vertegenwoordigd door Cootje het boompje.

 

Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Het doel van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Dit doen zij onder andere door zich in te zetten voor de weidevogel. De Grutto staat tijdens Fietsen voor Global Goals dan ook symbool voor het ANF. Om haar doel te bereiken wil het ANF agrarische grond in bezit krijgen of voor een langere periode gebruiken om deze optimaal te kunnen inrichten voor weidevogels. Gruttoland bij Wommels is hier een mooi voorbeeld van. Na veel steun uit de samenleving heeft het ANF deze grond kunnen kopen. De punten die u bij elkaar fietst tijdens Fietsen voor Global Goals zijn bedoeld voor een nieuw project, Gruttoland Tjerkwerd. Inmiddels heeft het ANF hier de eerste 8 hectare land gekocht. Voor de overige 4 hectare is nog geld nodig. Wij hopen vele vierkante meters Gruttoland hiervoor bij elkaar te kunnen fietsen.

Sociale zelfoogsttuinen

Voor veel mensen in Nederland is het niet makkelijk om gezonde voedingskeuzes te maken. Er leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens en het is voor hen niet altijd mogelijk om de keuze voor gezond, lokaal en vers eten te maken. Stichting Sociaal en Vitaal brengt daar met haar sociale zelfoogsttuinen verandering in. Nu al kunnen meer dan 300 gezinnen uit de laagste inkomensgroepen groente, fruit en aardappelen oogsten en eten. Hierbij dragen zij bij aan een duurzaam en sociaal voedselsysteem, vitaliteit, gezondheid, een verbetering van de biodiversiteit en de natuur. Op dit moment zijn er al zelfoogsttuinen in Nieuwehorne en Oosterwolde. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe locaties in gemeentes Smallingerland en Leeuwarden.

Het beleefbos

Dit is een plek die speciaal is ontworpen voor en beheerd word door Staatsbosbeheer om bezoekers actief te betrekken bij de natuur. Het gaat daarbij niet alleen om wandelen in het bos. Het bied extra activiteiten en ervaringen. Er zijn bijvoorbeeld borden te vinden met informatie over flora en fauna, natuurlijke speelelementen van boomstammen en spannende slingerpaden. Daarnaast zal een beleefbos niet alleen uit bomen bestaan. Maar ook uit open vlaktes met bloemrijk grasland. Ook is er water aanwezig. Met al die verschillende elementen heb je op een relatief kleine oppervlakte ontzettend veel biodiversiteit. Kortom biedt een beleefbos een uitdagende en leerzame omgeving voor mensen van alle leeftijden. Je kan er genieten van natuur en tegelijkertijd kan je er leren over het belang van behoud van onze natuurlijke omgeving.

De Global Goals

In 2015 is vanuit de Verenigde Naties de ambitie vastgelegd om te werken aan een sociaal, ecologisch en economisch betere wereld in 2030. 17 verschillende doelen vertegenwoordigen deze ambitie. De 5 Global Goals waar de goede doelen van deze actie een bijdrage aan leveren zijn de volgende:

  1. Geen Armoede
  2. Geen Honger
  3. Duurzame steden en gemeenschappen
  4. Klimaatactie
  5. Leven op het land

Deelname aan deze actie levert dus een concrete bijdrage aan een groene en gezonde wereld.

Vitaal en duurzaam op een leuke manier

Met deze fietsactie kunnen werkgevers hun medewerkers op een sympathieke manier uitdagen om (vaker) op fiets naar het werk te gaan. Zeker de helft van alle autoritten die we in Nederland maken is korter dan 5 kilometer. Een afstand die goed op de fiets afgelegd kan worden. Minder autoritten betekent minder CO₂-uitstoot en meer fietsen betekent gezondere medewerkers! Zeker met het oog op de aankomende rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit geen overbodige luxe voor werkgevers. Tel daarbij op dat de helft van de werkzame beroepsbevolking binnen 15 kilometer van haar werk woont. Het Klimaatakkoord eist bovendien van grote organisaties dat ze CO₂-uitstoot verminderen in het zakelijk – en woon-werkverkeer. De opgave voor werkgevers is duidelijk: meer medewerkers motiveren (vaker) op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. En het is een aanzet tot nieuw duurzaam mobiliteitsbeleid. Niet alleen de autorijdende forenzen kunnen aan de actie meedoen, ook de trouwe fietsende forenzen doen mee. Zij zijn juist de ambassadeurs en laten zien hoe slim en leuk fietsen is.

Wie kunnen meedoen

Al uw medewerkers kunnen aan de actie meedoen. Medewerkers kunnen voor de volgende ritten punten verzamelen:
• met de fiets van en naar het werk
• overstappen van auto naar fiets
• met de fiets voor een zakelijke rit
• met de fiets als onderdeel van een rit met het openbaar vervoer (fiets – trein/bus – fiets)
• korte privéritjes naar winkel, kapper, sport enzovoort
• recreatief fietsritje (tot max. 60 km per rit)

Maakt u samen met ons een succes van de actie

Doet u mee aan de actie? Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken financiert en organiseert WSRS deze groene fietsactie. Er is een speciale fietsapp (gratis te downloaden) voor deze actie waarmee medewerkers de kilometers registreren. U krijgt van ons gratis een compleet pakket on- en offline interne communicatiemiddelen aangereikt, inclusief wervingsteksten.

Groene sponsorbijdrage

Hiervoor vragen wij van u een ‘groene’ sponsorbijdrage. U sponsort uw medewerkers door de bij elkaar punten te verzilveren. Onze mobiliteitsregisseur bespreek dit graag met u. Via info@werkslimreisslim.nl kan u een gesprek aanvragen.

Effect gedragsverandering

Met deze actie hopen we dat meer medewerkers duurzaam voor de fiets kiezen. Door een langere periode vaker te gaan fietsen, ervaren medewerkers dat fietsen leuker, gezonder en voordeliger is dan je vooraf hebt gedacht. Door een paar keer in de week op de fiets naar het werk te gaan is de kans groot dat medewerkers blijven fietsen. Ervaring leert ook (actie Fietsmaatjes van Twente Mobiel) dat 80% van de nieuwe fietsende medewerkers na de actie blijft fietsen. De fietsapp van Love to Ride, die voor deze actie wordt gebruikt, heeft spelelementen. Dat zorgt voor een extra duwtje in de rug om te blijven fietsen. En natuurlijk helpt het mooiere weer in de zomermaanden ook mee.

Voortbouwen op succes 2023

In 2023 heeft WSRS met 7 grote bedrijven de actie Slimme Fietsers Scoren Bomen gehouden. Aan het eind van de actie waren 4000 bomen bij elkaar gefietst door onze deelnemers. Een resultaat waar wij erg trots op zijn. De resultaten van de actie zijn in dit overzicht te vinden.

Aanmelden werkgevers

U kunt u aanmelden voor de actie door uw organisatie op te geven via het formulier onderaan deze pagina. Onze mobiliteitsadviseurs nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uit te leggen wat de actie en de sponsoring van de goede doelen inhoudt.

Later volgt meer informatie.  Als u hiervan op de hoogte wilt blijven kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Werkgevers kunnen hun bedrijf via het formulier onderaan de pagina aanmelden.

Aanmelden Fietsen voor Global Goals

Naam(Vereist)
Postadres(Vereist)
Bezoekadres
Wilt u de nieuwsbrief van Werk Slim, Reis Slim ontvangen?
Sponsoren kan voor €5000.- , €3000.- of €1500.- 1 stuk kost 7,50 euro