‘Leeuwarden is dé voorbeeldstad’

‘Een breed pakket aan maatregelen om de filedrukte te temperen maakt Leeuwarden tot dé voorbeeldstad’, zegt projectmanager Hans Voerknecht van het verkeerskenniscentrum CROW in een artikel in de Leeuwarder Courant van 29 december 2016. CROW voorziet in 2021 tijdens spitsuren ‘een verkeersinfarct’ in steden, ook buiten de Randstad, als niet maatregelen worden getroffen. Hij verwijst naar de talrijke maatregelen die Leeuwarden heeft getroffen – of in voorbereiding heeft –  om de filedrukte te verminderen en de doorstroom van verkeer te verbeteren.  Gemeente Leeuwarden, Rijkswaterstaat en provincie Fryslân werken binnen de programma’s Leeuwarden Vrij-Baan en Werk Slim, Reis Slim al een paar jaar samen aan ‘slimme oplossingen’.

161229_Leeuwarden voorbeeldstad – artikel LC