Talking Traffic

Waarom

De infrastructuur in en om Leeuwarden is op rijks, provinciaal- en gemeentelijk niveau de afgelopen 10 jaar flink uitgebreid en daarmee groeide ook de capaciteit. Om deze capaciteit zo slim mogelijk te laten werken passen we in de volgende stap slimme technologische sturing toe, zoals slimme verkeerslichten

Ambitie

Een duurzame omgeving creëren door zo optimaal mogelijk al het verkeer over de verkeersstructuur in en om Leeuwarden te sturen. Kernwoorden zijn: intensiviteit versus capaciteit en gewenste/ongewenste locaties voor doorgaande verkeersstromen. Door het verkeer dynamischer te sturen, vermindert de uitstoot van CO2 en is er minder geluidshinder en andere belasting op de omgeving

Doelstelling

Een toekomstbestendig duurzame samenleving door:

 • Verlagen emissie-uitstoot
 • Verhogen verkeersveiligheid
 • Verbeteren verkeersdoorstroming

Aanpak

 • Beïnvloeden van spitsgedrag naar spitsmijdend gedrag
 • Sturing van verkeer over wenselijke routes
 • Soepeler en efficiënter verwerken van verkeer
 • Actief incidentenmanagement zoals: brugopeningen, werkzaamheden, files, incidenten
 • beheersbaarheid evenementen

Planning / mijlpalen

2019:

 • Januari – juni:
  • Uitrol eerste 9 intelligente verkeerslichten (iVRI’s)
 • December
  • Beheercentrale met mogelijkheid tot extra intelligentie
 • Juli 2019 – juni 2020:
  • Uitbreiding functies iVRI’s

2020

 • Onderzoek naar Intelligent Dynamisch Routeinformatiepaneel (iDRIP) functie versus beheerscentrale
 • Ombouw VRI’s naar iVRI’s op stadsring en Zuiderplein

2021

 • Ombouw resterende VRI’s naar iVRI’s