Talking Traffic

Wat is Talking Traffic?

Dat houdt in dat verkeerslichten voortdurend met elkaar en het verkeer in contact staan en zo kan inspelen op verkeerssituaties. Of heel simpel: verkeer regelt verkeer. De doorstroom van het verkeer kan soepeler verlopen. Denk hierbij aan een automobilist die op een rustige avond niet hoeft te wachten bij een stoplicht wanneer er weinig tot geen verkeer is.

Waarom willen wij dit?

De afgelopen tien jaar is de infrastructuur in en om Leeuwarden flink uitgebreid op rijks, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Daarmee kwam er ook meer ruimte voor verkeer. Om het verkeer zo goed en slim mogelijk te laten werken passen we de volgende stap toe: technologische sturing, zoals slimme verkeerslichten.

Onze ambitie

Door zo goed mogelijk het verkeer in en om Leeuwarden te sturen, willen wij een duurzamere omgeving creëren. Kernwoorden zijn: intensiviteit versus capaciteit en gewenste/ongewenste locaties voor doorgaande verkeersstromen. Door het verkeer actiever te sturen, vermindert de uitstoot van CO2 en is er minder geluidshinder en andere belasting op de omgeving.

Doelstelling

Een toekomstbestendig duurzame samenleving door:

 • Verlagen emissie-uitstoot
 • Verhogen verkeersveiligheid
 • Verbeteren verkeersdoorstroming

Aanpak

 • Beïnvloeden van spitsgedrag naar spit mijdend gedrag
 • Sturing van verkeer over wenselijke routes
 • Soepeler en efficiënter verwerken van verkeer
 • Actief incidentenmanagement zoals: brugopeningen, werkzaamheden, files, incidenten
 • beheersbaarheid evenementen

Planning / mijlpalen

2019:

 • Januari – juni:
  • Uitrol eerste 9 intelligente verkeerslichten (iVRI’s)
 • December
  • Beheercentrale met mogelijkheid tot extra intelligentie
 • Juli 2019 – juni 2020:
  • Uitbreiding functies iVRI’s

2020

 • Onderzoek naar Intelligent Dynamisch Routeinformatiepaneel (iDRIP) functie versus beheerscentrale
 • Ombouw VRI’s naar iVRI’s op stadsring en Zuiderplein

2021

 • Ombouw resterende VRI’s naar iVRI’s