Veel gestelde vragen en antwoorden Slimme Fietsers Scoren Bomen

Voor welke werkgevers is deze actie?

Voor alle werkgevers in Friesland met meer dan 100 medewerkers die hun medewerkers willen stimuleren vaker de fiets, in plaats van de auto te nemen voor het woon-werkverkeer. Ook als uw bedrijf of organisatie niet aangesloten is bij Werk Slim, Reis Slim kunt u meedoen met de fietsactie. Bedrijven en organisaties schrijven zich via de website van Werk Slim, Reis Slim in voor deelname aan deze actie. Vervolgens kunnen de medewerkers zich aanmelden en de fietsapp downloaden. Met het totaal aantal gefietste kilometers worden bomen gespaard. Samen fietsen uw medewerkers en medewerkers van andere Friese organisaties voor een beleefbos, ergens in Friesland.

Wie kunnen er aan meedoen?

Iedereen kan meedoen. Medewerkers kunnen voor de volgende ritten punten verzamelen:

  • met de fiets van en naar het werk
  • overstappers van auto naar fiets
  • met de fiets voor een zakelijke rit
  • met de fiets als onderdeel van een rit met het openbaar vervoer (fiets – trein/bus – fiets)
  • kort privéritje naar winkel, kapper, sport enzovoort (tot max. 60 km per rit)
  • recreatief fietsritje (tot max. 60 km per rit)

Waarom ondersteunt Werk Slim, Reis Slim deze fietsactie?

Werk Slim, Reis Slim wil met deze groene en sympathieke fietsactie – samen met bedrijven en organisaties – zorgen voor meer fietsers en minder auto’s in het zakelijk en woon-werkverkeer. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot, schonere lucht, vitale medewerkers, minder files en een betere bereikbaarheid van regio’s en bedrijven in Friesland. Met deze actie verdubbelen we uw milieu-impact door samen bomen te planten. Bomen zuiveren tijdens hun leven CO2 uit de lucht. Zo maken we inzichtelijk hoeveel CO2-uitstoot u hebt bespaard en maken we Friesland nog mooier en groener

 Wat is het beleefbos waar met deze actie voor gefietst wordt?

Het doel van de actie Slimme Fietsers Scoren Bomen is om drie hectare bos te planten. Daarvoor zijn 8.000 bomen nodig. Door niet met de auto naar het werk te gaan, maar de fiets te pakken bespaar je ongeveer 200 gram CO2 per kilometer (uitgaande van een middelgrote benzineauto). De CO2 die u bespaart door te fietsen, wordt verdubbeld door de bomen die we planten. Het beleefbos maakt zichtbaar hoeveel CO2-uitstoot er aan het eind van de actie door het fietsen gezamenlijk is bespaard.

Waarom en waar komt het beleefbos?

Het beleefbos is het resultaat van alle gefietste kilometers door de medewerkers van de bedrijven uit heel Friesland. Het bos wordt gepland in Friesland, op een perceel van het Staatsbosbeheer in de buurt van Nieuwehorne. Daar worden maisakkers gefaseerd omgetoverd tot een natuurgebied. Een landschapsarchitect van Staatsbosbeheer ontwerpt het beleefbos waar ruimte is voor mens, flora en fauna en extra aandacht voor biodiversiteit. Staatsbosbeheer beheert het bos. Over tenminste 100 jaar staat dit bos er nog. Iedereen die heeft meegefietst kan zeggen dat hij/zij heeft bijgedragen aan dit stukje bijzondere natuur.

Wat houdt deze fietsactie precies in?

Met deze fietsstimuleringsactie willen we een gedragsverandering in reizen bij medewerkers bewerkstellingen. Zo helpen wij werkgevers hun medewerkers te stimuleren de auto te laten staan en vaker met de fiets naar het werk te gaan. Deze mobiliteitsmaatregel vloeit voort uit de afspraken die de Rijksoverheid in het Klimaatakkoord hebben afgesproken over het reduceren van CO2-uitstoot in het woon-werkverkeer. Werkgevers hebben hiermee impact en invloed op de CO2-uitstoot van mobiliteitskeuzes van hun werknemers.

Wat levert de actie mij op?

Voor werkgevers liggen er enorme kansen om fietsen naar het werk als mobiliteitsoplossing aan te bieden:

  • Fietsen levert gezondheidswinst op met minder verzuimkosten tot gevolg.
  • Door te fietsen maken werknemers ook hun hoofd leeg en overzien stressvolle dagen gemakkelijker, daarbij komen ze misschien ook nog op nieuwe en verfrissende ideeën.
  • Fietsende werknemers schelen de werkgever ook nog andere kosten, zoals parkeerkosten

 Zijn er kosten aan verbonden?

Ja, we vragen u de bomen die uw medewerkers bijeen fietsen te sponsoren. Elke boom kost € 7,50 (boom en aanplant). De bijdrage wordt na de actie met u verrekend.

Wat krijg ik ervoor terug?

Met deze actie kunt u een aanzet maken met nieuwe duurzaam mobiliteitsbeleid. U kunt uw medewerkers stimuleren (vaker) uit de auto te stappen en op de fiets naar het werk te gaan. Doordat medewerkers uitgedaagd worden veel te fietsen, ervaren ze hoe leuk en gezond fietsen is. De kans is dan groot dat ze blijven fietsen, ook na de actie. U wordt compleet ontzorgd voor en tijdens deze fietsstimuleringsactie. Er is een toolkit met communicatiemiddelen, een fietsapp en er is een campagneplan gemaakt. U krijgt gratis een compleet pakket on- en offline interne communicatiemiddelen aangereikt: beeldmateriaal en wervende teksten. Medewerkers kunnen de app kosteloos downloaden om de kilometers te registreren en aan challenges mee te doen. U wordt tweewekelijks op de hoogte gehouden van de actie en de resultaten.

Kan ik advies krijgen bij het maken van nieuw mobiliteitsbeleid?

Ja, dat kan. U kunt bijvoorbeeld kosteloos de collegetour Fiets volgen. In vier sessies maakt u een Fietsplan op maat voor uw eigen organisatie. U kunt zich daarvoor aanmelden op de website van WSRS. U kunt daarnaast ook gratis advies vragen aan onze mobiliteitsregisseurs. Zij kunnen een postcodeScan bij u uitvoeren (kosteloos). Dat brengt uw fietspotentieel in beeld. Met de PostcodeScan in combincatie met de collegetour Fiets bent u een heel eind op was naar nieuw duurzaam mobiliteitsbeleid.  Stuur uw vraag en contactgegevens naar info@werkslimreisslim.nl. U wordt dan teruggebeld voor een afspraak. .

Hoe motiveer ik medewerkers (vaker) met de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto?

Werkgevers die meedoen aan de actie Slimme Fietsers Scoren Bomen doen automatisch mee aan de e-bike-probeeractie van Werk Slim, Reis Slim. Medewerkers die met de auto naar het werk reizen, kunnen 2 weken lang een e-bike uitproberen voor het woon-werkverkeer. Ze kunnen daardoor ervaren dat fietsen naar het werk leuker, gezonder is dan men denkt. Daarnaast is het ook goedkoper en groener.  Deze e-bike-probeeractie begint op 1 juli en eindigt op 31 december 2023. De actie verloopt onder de naam Ga toch fietsen!.

Hoe lang loopt de fietsactie?

Deze actie is van 1 juni tot 30 september 2023. U kunt zich gedurende deze periode aanmelden.

Hoe meld ik mij als werkgever aan voor deze fietsactie?

U kunt zich aanmelden via de link op onze website
https://www.werkslimreisslim.nl/aanmelden-fietsen-voor-bomen-actie/

Wat is de tijdsinvestering voor mij als werkgever?

Uw betrokkenheid en enthousiasme is nodig om ook van deze actie een succes te maken. We vragen u een contactpersoon voor ons aan te wijzen. Dat vergemakkelijkt de communicatie. WSRS ontzorgt u zoveel mogelijk met kant-en-klare communicatiemiddelen. Er is een online communicatietoolkit beschikbaar waarmee u zonder veel moeite uw medewerkers kunt motiveren via intranet, personeelsblad, social media, narrow casting, e-mail enzovoort. Posters en flyers – die u na aanmelding krijgt toegestuurd – kunnen de actie extra onder de aandacht brengen.

Waar is de contactpersoon voor nodig?

De contactpersoon is het aanspreekpunt voor WSRS en zorgt ervoor dat de communicatie doorlopend doorgevoerd wordt in uw organisatie. Het is belangrijk één persoon te hebben om afspraken mee te maken. Ervaring uit de gehouden pilot leert ons dat dat de betrokkenheid, de voortgang en het eindresultaat positief beïnvloedt. Er worden ook challenges gehouden binnen uw organisatie. Medewerkers battelen tegen elkaar en kunnen prijzen winnen. Ook daarbij speelt de contactpersoon een rol.

Hoe verloopt de werving van de medewerker?

De werving van medewerkers gebeurt door u, de werkgever – en gaat via uw intranet of mail. U krijgt daarvoor een kant-en-klaar pakket communicatiemiddelen (zie vorige vraag) dat u kunt gebruiken. In dit pakket zit onder andere een intranet-tekst met een link naar de fietsapp. Medewerkers kunnen zich vervolgens op de app aanmelden en zijn daarmee deelnemer.

Hoe blijf ik op de hoogte van de actie?

In de Nieuwsbrief van Werk Slim, Reis Slim (soms een special) en via de mail leest u over de voortgang van de actie. Daarnaast houdt Werk Slim, Reis Slim contact met de contactpersoon binnen uw organisatie. Aan het begin wordt een nulmeting over het reisgedrag van elke deelnemer gedaan en aan het einde krijgt elke deelnemer een enquête toegestuurd. U krijgt onze bevindingen na afloop van de actie als verslag toegestuurd.

Is deze actie alleen gericht op autorijdende werknemers?

Nee. Autorijdende werknemers kunnen CO2 besparen door op een andere manier te reizen. Door een langere periode te fietsen wordt het fietsen vertrouwd en een gewoonte. Ervaring leert dat 80% van de nieuwe fietsende medewerkers na de actie blijft fietsen. Maar ook werknemers die nu al trouw naar het werk fietsen stoten tijdens hun woon-werkrit nauwelijks CO2 uit en dragen daardoor ook bij aan een schonere leefomgeving. Om dat fietsgebruik te belonen doen zij ook mee aan de actie. Hierdoor wordt tastbaar hoeveel CO2 zijn besparen ten opzichte van dezelfde rit met de auto. Zij zijn ook het voorbeeld voor de autorijdende medewerkers en fietsambassadeur voor uw organisatie. Maar ook medewerkers die met het OV naar het werk komen en toch een gedeelte op de fiets doen kunnen ook meedoen.

Hoe zit dat met medewerkers die met het OV-reizen en stukjes op de fiets gaan?

OV-forenzende medewerkers kunnen ook meedoen aan de actie als zij een gedeelte van deze reis op de fiets reizen. Bijvoorbeeld naar de bus/trein en/of vanaf bus/trein naar het werk. Ze kunnen de app downloaden en zich aanmelden. Bij het registreren van de fietsrit kunnen ze de app tijdens de treinreis uitzetten en na de treinreis weer aanzetten. Dus de fiets als ketenmobiliteit in het OV telt ook mee.

Hoe zit het met zakelijke ritten?

Zakelijke ritten tellen ook mee. Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Downloaden, aanmelden en registreren.

Hoe zit het met privacy?

Wij (WSRS) houden ons aan alle wettelijke regelingen om de privacy te bewaken. De gegevens van de medewerkers worden alleen voor deze actie gebruikt en voor geen enkel ander doel, door WSRS en door de werkgever. Na de deelname aan de actie krijgen de deelnemers van WSRS als afsluiting een vragenlijst opgestuurd waarin we ze vragen naar hun bevindingen en de vervolgfietsplannen. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Kunnen medewerkers die tussen 1 en 5 km van het werk wonen toch deelnemen aan deze actie?

Alle fietsritten tellen mee, dus ook de kortere ritten. Daarmee kan iedereen meedoen aan de actie, zelfs als je de fiets als voortransport gebruikt naar de trein of bus. De korte ritten (van 1 – 5 km) worden met 5 kilometer beloond per rit. De langere ritten worden beloond per gefietste kilometer. Iedereen wordt dus beloond wanneer er wordt gefietst.

Telt een fietsrit in combinatie met de trein of bus ook mee?   

Ja, alle fietsritten tellen mee. Ook als je de trein of bus combineert met fietsen. De korte ritten (van 1 tot 5 km) worden beloond met 5 gefietste kilometers per rit. De langere ritten worden beloond per gefietste kilometer. Iedereen wordt dus beloond wanneer er wordt gefietst.

Hoeveel kilometer moeten mijn werknemers fietsen per boom?

Voor elke 30 gefietste kilometer spaart een medewerkers 300 punten. Daarmee heeft hij/zij een boom verdiend. Het doel is om uiteindelijk drie hectare bos bij elkaar te fietsen. Dit komt neer op ongeveer 8.000 bomen.

Waar kunnen de deelnemende medewerkers terecht met vragen over de app?

Deelnemers kunnen hun vraag zoeken op Toogethr Cycles – Veelgestelde vragen. daar vind je 9 van de 10 vragen. Als ze het antwoord er niet bijstaat, kunnen ze mailen naar support@toogethr.com.

Waar kan ik terecht met vragen over de fietsactie?

Stuur uw vragen per mail naar info@werkslimreisslim.nl en vermeld in de onderwerp regel ‘Slimme Fietsers Scoren Bomen’.