Van gemeente Leeuwarden naar provincie Fryslân

Vanuit een succesvolle regionale bedrijvenaanpak in Leeuwarden, richt WSRS zich met ingang van 2022 niet meer alleen op de gemeente Leeuwarden maar op de gehele provincie Fryslân. De provincie Fryslân neemt het stokje over van de gemeente Leeuwarden en is voortaan de trekker van deze bedrijvenaanpak van WSRS. Om onze gezamenlijke ambities rondom duurzame mobiliteit na te streven, is de input en hulp van al onze 18 gemeenten heel erg waardevol en noodzakelijk. De gemeenten zijn de aanjagers en inspiratoren van werkgevers binnen hun eigen regionale netwerken. Tegelijkertijd hebben zij zelf als grote werkgever een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven. Binnenkort presenteert WSRS zich in het overleg van de Friese gemeentesecretarissen.

Van gemeente Leeuwarden naar provincie Fryslân

Vanuit een succesvolle regionale bedrijvenaanpak in Leeuwarden, richt WSRS zich met ingang van 2022 niet meer alleen op de gemeente Leeuwarden maar op de gehele provincie Friesland. De provincie Fryslân neemt het stokje over van de gemeente Leeuwarden en is voortaan de trekker van deze bedrijvenaanpak. Om onze gezamenlijke ambities rondom duurzame mobiliteit als provincie na te streven, is de input en hulp van al onze 18 gemeenten buitengewoon waardevol en noodzakelijk. De gemeenten zijn hierbij een aanjager van werkgevers in de provincie. Tegelijkertijd zijn zij als grote werkgever een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven.