Regionale Hybride Werkgever award 2022 voor Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden behoort tot de regionale winnaars van de “Hybride Werkgever van het jaar 2022” verkiezingen. Zij gingen er met de eervolle titel vandoor in de categorie 200+ medewerkers. Hoe heeft gemeente Leeuwarden het thuiswerken georganiseerd? Wat is er bijzonder aan? Wij vroegen het Sebastiaan Mulder. Hij is projectleider voor het Hybride Werken.

“Gemeente Leeuwarden heeft sinds het begin van de Corona flink wat energie verzet om de medewerkers thuis zo goed mogelijk te faciliteren.” Weet Sebastiaan Mulder te vertellen. “Daarbij moet je denken aan laptops, telefoons, beeldschermen, verstelbare bureaus, goede bureaustoelen, etc.” We hebben geluisterd naar de wensen en waar nodig komen we bij de medewerkers thuis zodat ze ook thuis op een ergonomisch verantwoordde manier kunnen werken.

“In goed overleg was het voor een aantal personen en functies mogelijk om tijdens de coronaperiode op kantoor te komen werken.” Zegt Sebastiaan.

Soms wordt er bij het hybride werken voorbij gegaan dat niet iedere medewerker goed thuis kan werken. Denk hierbij aan ruimtegebrek, scheiding werk/privé, type functie, etc. Bij gemeente Leeuwarden houden ze daar rekening mee. “In goed overleg was het voor een aantal personen en functies mogelijk om tijdens de coronaperiode op kantoor te komen werken.” Zegt Sebastiaan. “Met het management en de medewerkers worden ook nu nog regelmatig gesprekken gevoerd over het thuiswerken, hybride werken en de wensen die er zijn.”  De informatie die dit oplevert, is van groot belang voor het project. “ Op die manier hebben we goed zicht op de wensen vanuit de medewerkers en kunnen wij de faciliteiten zowel thuis als op het gemeentehuis verder verbeteren.” 

Sebastiaan vervolgt; “Het thuiswerken hoort erbij. Het is daarmee een onderdeel geworden van hoe we werken. De verschillende afdelingen binnen de gemeente hebben daar de afgelopen twee jaar al flink wat ervaring in opgedaan. Ook de komende jaren blijven we hierover in gesprek met het management en de medewerkers omdat iedere sector en ieder persoon verschillend is. Daar moeten we als organisatie goed naar luisteren en waar nodig naar handelen.” 

Meer aandacht voor verbinding

“Belangrijk aandachtspunt is wel gezamenlijk te bekijken hoe de verbinding met de organisatie en het team goed blijft. Afgelopen coronajaren zijn er diverse activiteiten georganiseerd om in verbinding te blijven met de organisatie en medewerkers zoals de escaperoom, pub quiz, digitale wijnproeverij, online bingo, etc.

Nu we weer meer op kantoor zijn zien we elkaar vaker maar nog niet dagelijks. Blijf dus aandacht houden voor het contact met elkaar en plan hiervoor momenten in. Dat vraagt wat van de teams en medewerkers zelf maar ook gemeente breed zal hier aandacht voor moeten blijven. ”

Hybride werken omarmd

De energie die werd verzet om het thuiswerken in korte tijd goed mogelijk te maken en te luisteren naar de medewerkers, heeft de gemeente nu een regionale award opgeleverd. “Super hoe hier vanaf het begin zoveel energie op is gezet. Wij hebben het hybride werken omarmd, hebben daar al mooie stappen in gezet en blijven hierin ontwikkelen. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor de (ICT) faciliteiten maar vinden onder andere arbo, gezondheid, vitaliteit en betrokkenheid ook zeer belangrijk.”

Er wordt op diverse plaatsen in het gemeentehuis al ervaring opgedaan met belcellen, zitjes, stiltekamers, hybride overlegkamers, etc. Samen met vele  managers en medewerkers wordt de komende periode bekeken welke wensen er zijn om de hybride faciliteiten in het gemeentehuis verder te verbeteren. Begin 2023 willen we op basis van de wensen een aantal grotere aanpassingen doorvoeren waardoor het hybride werken telkens een stap voorwaarts blijft maken.