Over ons

Werk Slim, Reis Slim

Ministerie van infrastructuur en waterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken samen onder de naam Werk Slim, Reis Slim (WSRS) aan minder auto’s in de spits en de reductie van CO2. WSRS wil met slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar te maken en te houden op een duurzame wijze. De doelstelling van WSRS dat er per dag tijdens de spitstijden 1000 minder auto’s op de weg rijden en de CO2-uitstoot met 20.000 ton verminderd. Dat doet WSRS in nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in Leeuwarden-Fryslân door slim en duurzaam te werken, reizen en vervoeren en het gebruik van de (elektrische) fiets en het OV te stimuleren.

Samenwerking Noord-Nederland

Nederland heeft een grote klimaatopdracht, waarvan de mobiliteit een belangrijk onderdeel uitmaakt. Noord-Nederland (Fryslân, Groningen en Drenthe) slaan de handen ineen om samen met haar bedrijven en gemeenten een versnelling door te voeren naar een fossielvrije en uiteindelijk emissieloze toekomst. Noord-Nederland neemt al een koppositie in op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en ziet de kans dit te versnellen en te versterken door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs.