Organisatie

Werk Slim, Reis Slim wil in nauwe samenwerking met de bedrijven in en om Leeuwarden en betrokken organisaties op een duurzame wijze een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de stad en omgeving. Dat doen we met slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen. Flexibiliteit in reizen en werken staat daarbij centraal.

De slimme reisformule van Werk Slim, Reis Slim is een handig hulpmiddel om uw reis slim en duurzaam te plannen. Met de slimme en duurzame mobiliteit en flexibiliteit blijft Leeuwarden op verantwoorde wijze goed bereikbaar, nu en in de toekomst. Dat is goed voor de hoofdstad, voor de regio en voor heel Friesland. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zetten zich hiervoor gezamenlijk in.

Werk Slim, Reis Slim

Werk Slim, Reis Slim is een projectorganisatie met diverse projecten gericht op maatregelen rondom bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Alle gebruikers van het vaar- en wegennetwerk in en om Leeuwarden profiteren hiervan. Automobilisten, motorrijders, fietsers, voetgangers, vervoerders, reizigers met openbaar vervoer en de scheepvaart. Werk Slim, Reis Slim loopt van 2010 – 2021. Tot 2017 lag de focus op bereikbaarheid en spitsmijdingen, vanaf 2018 ligt deze op Slimme & duurzame mobiliteit.

Helder en tijdig communiceren

Werk Slim, Reis Slim informeert u helder en tijdig via deze website en andere middelen en media.