Mobiliteitsbudget: reiskostenvergoeding op maat

minder reiskostenvergoeding in 2021 WSRS

Corona maakt duidelijk dat veel van de huidige reiskostenvergoedingen star en duur zijn. Veel mensen werken thuis en hebben dus geen reiskosten, terwijl ze deze wel vergoed krijgen. En veel leaseauto’s staan stil omdat hun berijders thuiswerken. Wilt u een moderne, flexibele oplossing voor uw medewerkers, kies dan voor het mobiliteitsbudget. Auto, ov, fiets; uw organisatie bepaalt zelf welke kosten worden vergoed.

Bij een mobiliteitsbudget staat de behoefte van de medewerkers centraal. Zij willen zelf kunnen bepalen hoe ze naar en voor hun werk reizen. Een mobiliteitsbudget maakt dat mogelijk. Als organisatie bepaalt u wat de kaders zijn, bijvoorbeeld welke vervoermiddelen door het budget worden vergoed. Binnen die kaders kunnen uw medewerkers elke dag bepalen welk vervoermiddel het beste past: fiets, ov, ov-fiets, deelauto of privéauto, scooter, of een combinatie hiervan. Als werkgever bepaalt u bijvoorbeeld of ook eerste klas reizen mag en of ook leaseauto’s meedoen. Ook de hoogte van het mobiliteitsbudget is variabel en kunt u bijvoorbeeld hoger laten zijn voor medewerkers die zakelijke reizen maken. Het mobiliteitsbudget is in te zetten voor al uw medewerkers.

Meerwaarde

Het mobiliteitsbudget heeft verschillende voordelen voor u als werkgever:

  • Snel inspelen op veranderingen. Met een leasecontract leg u uw mobiliteitsbudget voor langere tijd vast. Vooral nu in coronatijd met het vele thuiswerken zit u daar als organisatie natuurlijk niet op te wachten. Bij een persoonlijk mobiliteitsbudget speelt dit probleem niet.
  • Lagere CO2-uitstoot en milieuvriendelijk imago. Medewerkers hebben wat te kiezen en kunnen zo eenvoudiger voor een milieuvriendelijker vervoermiddel kiezen. Bijvoorbeeld in de zomer met de fiets naar het werk. Dit heeft een positief effect op de totale CO2-uitstoot van uw bedrijf, maar ook op uw groene imago.
  • Goed werkgeverschap. Zeker de jongere medewerkers bepalen graag zelf hoe zij hun vervoersbehoefte invullen. Een mobiliteitsbudget speelt daar goed op in. Een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde dus om medewerkers te werven én binden.
  • Een mobiliteitsbudget kan makkelijker inspelen op mobiliteit-gerelateerde vraagstukken en/of ambities van u als werkgever, zoals het reduceren van parkeerdruk en CO2-emissies. Het budget helpt om meer (indirect) te sturen richting duurzamer mobiliteitsgedrag, doordat werknemers daar meer keuzes in hebben en (financiële) voordelen ervaren als ze bijvoorbeeld vaker fietsen.
  • Door de inzet van deelmobiliteit is zakelijk verkeer beter los te koppelen van woon-werkverkeer. Iemand die voor een zakelijke afspraak echt een (deel)auto nodig heeft, kan wel met de fiets of het ov zijn woon-werkreis maken.
  • Voor medewerkers gelden de volgende voordelen:
  • Financieel voordeel. Het bedrag dat iemand maandelijks overhoudt, wordt uitgekeerd als bruto loon. Dit stimuleert bewust reisgedrag.
  • Elke dag zelf bepalen hoe u naar het werk reist. Keuzevrijheid is een belangrijke factor voor het vergroten van de medewerkerstevredenheid.
  • Sneller en comfortabeler reizen. Afhankelijk van de situatie op de weg en het spoor en de plaats van bestemming, kan uw medewerker de meest comfortabele manier van vervoer kiezen. Hij zit niet vast aan zijn leaseauto als er 500 kilometer file op de weg staat.

Werkwijze

Om het mobiliteitsbudget administratief en organisatorisch goed te regelen, werkt u het beste samen met een partner die u alle administratieve rompslomp uit handen neemt. Aanbieders van mobiliteitsbudgetten werken vaak met een pas of app voor alle typen vervoer, die uw medewerkers gebruiken. Ook de registratie van gebruikte vervoermiddelen wordt inzichtelijk gemaakt voor u als werkgever.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het mobiliteitsbudget? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@werkslimreisslim.nl