Het gemak van deelfietsen in de OV-keten

deelfietsen Werk Slim, Reis Slim

Hybride werken is al een heel vertrouwd begrip geworden: een paar dagen in de week thuiswerken en een paar dagen naar kantoor. Daar zijn we in de afgelopen jaren aan gewend geraakt en we willen het niet weer kwijt: minder reiskilometers en meer ‘werkkilometers’. Dat zou ook betekenen dat er minder verkeer op de weg is en dus minder files. Helaas is dat niet zo.

Meer mensen hebben in de coronatijd een auto aangeschaft voor het woon-werkverkeer. Het gevolg is niet alleen meer files maar ook dat we met z’n allen meer CO2 uitstoten. WSRS stimuleert juist door middel van acties en maatregelen om uit de auto op de fiets stappen of in de trein of bus. Provincie Fryslân neemt bijvoorbeeld de komende tijd fietsenstallingen bij een aantal stations onder de loep voor een update. En een aantrekkelijke schakel in het Openbaar Vervoer is de deelfiets. Na je trein- of busreis stap je direct over op een deelfiets voor het laatste stukje naar je werk; gemakkelijk en voordeling voor je werknemers. Om de fietsen te huren ga je naar de website of app van NS, Arriva (Glimble) of deelfietsnederland.nl

Welke deelfietsen zijn er en waar kun je ze vinden?

  • Deelfiets NS (blauw-gele OV fiets): Treinstations Leeuwarden, Heerenveen en Sneek
  • Deelfietsen van Deelfiets Nederland (blauwe fietsen): Treinstations Harlingen, Franeker, Leeuwarden-Cammingaburen, Hurdegaryp, Feanwalden, De Westereen, Buitenpost, Mantgum, IJlst, Workum, Hindeloopen, Koudum-Molkwerum, Akkrum, Wolvega, Bolsward. Op busstations / bushaltes Joure, Lemmer, Dokkum, Drachten van Knobeldorffplein, Oosterwolde.
  • Ook heeft Arriva elektrische vouwfietsen te huur in kluizen op de treinstations Leeuwarden en Groningen. Deze kun je meenemen in de trein.

Nieuwe dienstregeling Arriva

Handig voor jouw medewerkers is te weten dat per 11 december een nieuwe dienstregeling is ingegaan voor het OV. Zie www.Arriva.nl