“Actie sluit perfect aan op onze bossenstrategie”

WSRS Harrie Hekhuis - Fietsen voor Bomen

De actie Slimme Fietsers Scoren Bomen kan op sympathie rekenen van Staatsbosbeheer. De bomen die bij elkaar gefietst worden, dragen namelijk bij aan het beperken van klimaatverandering. In het Nederlandse klimaatakkoord en de Nationale bossenstrategie is door de Rijksoverheid en provincies afgesproken dat er meer bos moet komen in Nederland. Om precies te zijn 10% meer. “Staatsbosbeheer werkt daar hard aan door meer bossen aan te leggen en de huidige bosgebieden in stand te houden. De actie Slimme Fietsers Scoren Bomen sluit daar perfect bij aan,” weet Harrie Hekhuis, programmadirecteur Bos & Klimaat.

“Staatsbosbeheer draagt graag bij aan de actie. Dat doen wij door de bomen die bij elkaar gefietst worden een plek te bieden. Zie ons maar als denkbeeldige fans langs de weg die de fietsende forens aanmoedigen door te fietsen. Want wie vaker de fiets pakt en de auto laat staan, draagt bij aan minder CO₂ uitstoot. En de punten die bij elkaar gefietst worden, leveren ook nog eens een boom op. Die boom geven wij graag een plekje! Bomen filteren CO₂, dus meedoen geeft daarmee dubbel zoveel voldoening.” Hoeveel CO₂ per boom gereduceerd kan worden, is lastig te zeggen, stelt Harrie Hekhuis. “Dat verschilt sterk met hoe groot een boom wordt. Maar bij een bos van 3000 bomen gaat het om gemiddeld 10 ton CO2 reductie per jaar per hectare.”

Harrie Hekhuis hoopt op een succesvolle pilot die in 2023 verder uitgerold wordt. “De pilot is voor mij een succes wanneer veel mensen die normaal de auto instappen om naar het werk te gaan, nu de fiets pakken. Elke kilometer niet met de auto maar op de fiets naar het werk wordt gereden, is een stap dichter bij een boom. Uiteraard hoop ik dat de medewerkers die meedoen aan de actie er zoveel plezier aan beleven dat ze blijven fietsen. En met veel enthousiasme en betrokkenheid ambassadeurs worden van de pilot, zodat de uitrol in 2023 een groot succes wordt!”

De 3000 bomen die bij elkaar gefietst worden, krijgen volgens Harrie een mooi plekje. “Wij van Staatsbosbeheer zorgen ervoor dat deze bomen zich kunnen ontwikkelen tot een mooi en aantrekkelijk bos, waar vele wandelaars en fietsers van kunnen genieten.”