Vervoer slim

Vrachtwagens rijden buiten de spits, als dat kan! Dat is kostenbesparend, geeft minder CO2 uitstoot, verbetert de doorstroom van verkeer en de bereikbaarheid van de stad en binnenstad. Het is kostenbesparend en Samen met bedrijven brengt Werk Slim, Reis Slim het bestel- en vrachtverkeer op de belangrijkste toegangswegen van Leeuwarden in beeld. We analyseren de registratie en zoeken samen met de vervoerders naar slimme maatwerkoplossingen die bijdragen aan een goede bereikbaarheid van de stad en binnenstad. Tien vrachtwagens minder in de spits levert 400 meter minder file op. We willen samen 130 spitsmijdingen per dag realiseren met Slim vervoeren.

Goederenvervoer – Truckspotting

Truckspotting is een onderdeel van het programma Werk Slim, Reis Sim. Het onderzoek heeft tot doel samen met vervoerbedrijven die veel in de spits rijden van gedachten te wisselen over nieuwe logistieke mogelijkheden om spitsen te mijden en daardoor de bereikbaarheid van de stad Leeuwarden en regio te verbeteren. Daarbij kijkt men bijvoorbeeld welke samenwerkings- en verbeteropties kansrijk zijn. De ambitie is om in 2017 dagelijks 130 spitsmijdingen door vracht- en bestelverkeer te realiseren.

Nieuwsgierig? Lees verder over truckspotting.

Talking traffic

Gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat werken als Werk Slim, Reis Slim (binnen Beter Benutten en Talking Traffic. Vanuit het samenwerkingsverband Werk Slim, Reis Slim zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgevoerd binnen Beter Benutten om de stad, de binnenstad en provincie beter bereikbaar te maken en te verduurzamen. Dat heeft in de periode 2016-2017 geresulteerd in ongeveer 1700 spitsmijdingen per dag. Leeuwarden wil haar positie als hoofdstad van Fryslân verder uitbouwen door slimme maatregelen te treffen die helpen de regio Leeuwarden en Fryslân beter bereikbaar en leefbaar te maken en te houden. Het innovatieve partnership Talking Traffic, de slimme verkeerslichten, de informatiediensten en de overige ontwikkelingen binnen de Intelligente Transportsystemen (ITS) aanpak passen goed bij deze ambitie. Belangrijk hierbij is aan te haken bij de initiatieven rondom Culturele Hoofdstad (LF2018) en verder in te zetten op duurzame mobiliteit in de periode van 2018 tot en met 2020.

Lees binnenkort meer over de vervolgplannen van Werk Slim, Reis Slim.