Handige tips Anders werken

Thuiswerken als het kan

 • Leg lessen uit het thuiswerken vast en gebruik ze, zodat medewerkers zich ook niet ‘schuldig’ voelen als ze thuis werken (aanbod WGA, doe een thuiswerkonderzoek)
 • Benoem een maximaal aanwezigheidspercentage op kantoor per functie
 • Ontwikkel een systeem waarin mensen aangeven dat ze op kantoor zijn, zodat het niet te druk is op kantoor
 • Benoem een videobellen richtlijn (bijvoorbeeld 1 op de 2 overleggen gaat per video)
 • Zorg voor de juiste middelen zodat een deel op afstand kan inbellen en een deel fysiek aanwezig is op kantoor
 • Neem thuiswerken op in het arbobeleid: vergoeding inrichting werkplek thuis en stel een budget of de middelen beschikbaar voor inrichten thuiswerkplek
 • Laat medewerkers meer output gericht werken
 • Reken uit hoeveel reiskosten en tijd medewerkers kunnen besparen en gebruik dat om te stimuleren
 • Geef eens in de vijf jaar een belastingvrije vergoeding van €1.815,- om thuis een kantoor in te richten. Voorwaarde minstens één dag per week thuiswerken
 • Blijf de reiskosten vergoeden voor de dagen dat een medewerker thuiswerkt
 • Ontwikkel maatregelen waarmee mensen meer worden verleid om op woensdag en vrijdag op kantoor te zijn zoals: MT-vergadering, gratis lunch, kinderopvang, gratis parkeren
 • Attendeer thuiswerkers erop dat ze mogelijk een deel van de energie- en internetkosten van de IB kunnen aftrekken

Als thuiswerken niet kan

 • Overleg fysiek alleen tussen 10-15 uur
 • Maak parkeerbeleid flexibeler en stuur in tijd:
  • gratis parkeren op vrijdag en woensdag
  • gratis en slim parkeren buiten spitstijden
  • gereserveerde parkeerplaatsen voor hen die alleen met de auto naar het werk kunnen komen
  • slagboombeleid
 • Werken op andere locaties
 • Laat medewerkers gespreid over de tijden van de dag komen vertrekken
 • Teams opsplitsen: bijvoorbeeld per dag een team toegang tot kantoor geven