Ga toch Fietsen!

E-bike probeeractie Ga toch fietsen! op herhaling in 2023

De fietsstimuleringsactie Ga toch Fietsen! was in 2019, 2020 en 2021 een groot succes. Honderden medewerkers van tientallen werkgevers probeerde een e-bike uit als alternatief voor de auto. Medewerkers konden ervaren dat de e-bike of speed pedelec een gezond, duurzaam en prettig alternatief is voor de auto. De fietsstimuleringsactie krijgt in 2023 weer een vervolg. Dit keer in heel Friesland. Bedrijven met meer dan 100 werkgevers kunnen zich opgeven en hun medewerkers stimuleren een e-bike uit te proberen voor het woon-werkverkeer. Doet u mee?

Meer fietsende medewerkers betekent meer vitaliteit, minder files, betere bereikbaarheid van regio en  bedrijf, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. En dat is precies het doel van Werk Slim, Reis Slim. De vervolgactie is organisatorisch aangepast en duurt van 1 juni tot 31 december 2023.

U kunt zich als werkgever per direct aanmelden via onderstaande link. Na uw aanmelding ontvangt de contactpersoon (organisatie en communicatie) van uw bedrijf een wervende tekst voor op uw intranet. De tekst – met daarin een link naar een deelnemersformulier voor de medewerkers – kunt u plaatsen op uw intranet of in een email aan uw medewerkers. Daarna kunnen de medewerkers zich opgeven voor een probeerfiets.

Aanmelden werkgever voor Ga toch fietsen!

Gemakkelijk meedoen

We maken deelname voor u weer zo gemakkelijk mogelijk. We verzorgen de communicatie en de organisatie van deze actie. U krijgt een kant-en-klaar pakket met online en offline communicatiemiddelen waarmee u intern de actie bij uw medewerkers onder de aandacht kunt brengen. De aanmelding van medewerkers verloopt via de website van WSRS. Een HR-contactpersoon wordt als tussencheck (akkoord) in de aanmeldrouting medewerker – organisatie – fietshandelaar meegenomen. de fietshandelaar maakt zelf een afspraak met de betreffende medewerker over testperiode, halen en brengen en gebruik van de fiets.

De actie van 2021 is hier en daar aangepast om een zo groot mogelijk resultaat te behalen:

  • Vergroten betrokkenheid van de bedrijven en organisaties
  • Medewerkers kunnen twee weken lang een e-bike uitproberen
  • Fietshandelaren stellen fietsen beschikbaar
  • Fietshandelaren verzorgen zelf de planning van de testperiodes
  • Fietshandelaren checken deelname adv aanmeldingsformulier en ID-bewijs
  • HR-contactpersonen geven intern akkoord op deelname van de medewerker
  • Gratis communicatiemiddelen Ga toch fietsen! voor de interne promotie
  • Bedrijven hebben snel zicht op aantal medewerkers dat deelneemt
  • De duur van de actie duurt maximaal 9 maanden
  • De aanmelding voor het uitproberen van een speed pedelec is niet in deze actie meegenomen. Voor het testen van een speed pedelec kan de medewerker op eigen initiatief met een fietshandelaar een testperiode afspreken.

Fietsen van fietshandelaren

Fietshandelaren in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek stellen gratis e-bikes beschikbaar.

 Hoe werkt het?

Waarom deze actie?

Het doel van de actie is forenzen onder uw medewerkers te stimuleren uit de auto te stappen en naar het werk te fietsen. Minder auto’s en meer fietsen betekent gezonde en vitale werknemers, een positieve bijdrage aan duurzaam ondernemen, en een gezonde, leefbare en bereikbare stad/regio en minder reis- en parkeerkosten en een verbetering van het imago van fietsvriendelijke werkgever. De actie Ga toch fietsen! wordt u aangeboden door WSRS in samenwerking met fietshandelaren uit de regio.

Waardevolle samenwerking met bedrijven

Ga toch fietsen! is een initiatief van WSRS. De e-bike-probeerweken is een van de fietsstimuleringsacties die WSRS samen met Friese werkgevers oppakt. Deze slimme mobiliteitsmaatregelen kunnen de leefbaarheid en bereikbaarheid van regio en bedrijven/organisaties verbeteren en behouden op een duurzame wijze. Dit lukt alleen met nauwe samenwerking met enthousiaste werkgevers.

Werk Slim, Reis Slim

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken onder de naam Werk Slim, Reis Slim aan minder auto’s in de spits en de reductie van CO2 (woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en vervoer) in Fryslân/Leeuwarden.

Meer informatie nodig?

Onderstaand vindt u de FAQ met meest gestelde vragen en antwoorden over de actie en de algemene voorwaarden voor deelname aan de actie. Ook vindt u meer informatie over de projectorganisatie WSRS op werkslimreisslim.nl Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Tako de Jong, mobiliteitsregisseur Werk Slim, Reis Slim. Mail uw vraag naar Tako.dejong@enmorgen.nl  Hij neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

FAQ Ga toch fietsen! 2021 WSRS

Algemene voorwaarden Fietsactie Ga toch fietsen 2021