Ga toch Fietsen!

Ga toch fietsen! Werk Slim, Reis Slim

De fietsstimuleringsactie Ga toch fietsen! gaat door in 2020, van 1 februari tot 1 december.

Medewerkerspool van Ga toch fietsen! 2020

Wegens succes verlengd

Ga toch fietsen! 2019 was een succes. 300 medewerkers van 20 bedrijven hebben een elektrische fiets voor het woon-werkverkeer uitgeprobeerd. Zij konden ervaren dat de e-bike een gezond, duurzaam en prettig alternatief is voor de auto. De fietsstimuleringsactie krijgt een vervolg; niet alleen in Leeuwarden, ook in Heerenveen, Drachten en Sneek. Wij vragen weer uw medewerking – als partner van WSRS – om ook van deze actie een succes te maken, want fietsers betekent meer vitaliteit, meer spitsmijdingen, betere bereikbaarheid van de regio en de bedrijven, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. En dat is precies het doel van Werk Slim, Reis Slim. De vervolgactie is aangepast en uitgebreid en duurt tot 1 december 2020.

Gemakkelijk meedoen

We maken deelname voor u zo gemakkelijk mogelijk. We verzorgen de aanmelding en reservering door de medewerkers en onderhouden het contact met de fietshandelaren. Daarnaast zorgen we voor een kant en klaar pakket communicatiemiddelen waarmee u intern de actie bij uw medewerkers onder de aandacht kunt brengen.
De actie van 2019 is hier en daar aangepast om een zo groot mogelijk resultaat te behalen:

  • Ontzorgen van de bedrijven en organisaties; het reserveringssysteem blijft gehandhaafd.
  • Fietshandelaren stellen fietsen beschikbaar.
  • Gratis communicatiemiddelen Ga toch fietsen! voor de interne promotie.

U kunt zich als werkgever per direct aanmelden via onderstaande link. Nadat uw aanmelding ontvangt de contactpersoon de digitale link naar het reserveringssysteem en promotiemateriaal. De digitale link kunt u plaatsen op het intranet of in een email aan uw medewerkers. Daarna kunnen de medewerkers zich opgeven voor een probeerfiets.

 Hoe werkt het?

Aanmelden werkgever voor Ga toch fietsen!

Verbeterde actie

  1. De duur van de actie gaat van 6 maanden naar maar liefst 10 maanden. Zo kunnen medewerkers ook in het voorjaar een e-bike testen.
  2. De probeerperiode van een e-bike gaat van twee weken naar een week, zodat nog meer medewerkers een fiets kunnen testen.
  3. Voor het testen van een speed pedelec kunnen medewerkers rechtstreeks met de aangesloten fietshandelaren een testperiode afspreken. Dit gaat buiten het reserveringssysteem om.

Speedpedelec

De speed pedelec is niet meer in de pool opgenomen. Medewerkers kunnen hem wel testen voor het woon-werkverkeer. Ze kunnen daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de deelnemende fietshandelaren om een afspraak voor de test te maken.

Fietsen van fietshandelaren

Fietshandelaren in Leeuwarden/Fryslân stellen gratis e-bikes beschikbaar. Ook andere fietshandelaren in Fryslân/Leeuwarden kunnen aan de actie meedoen door zich aan te melden bij WSRS via info@werkslimreisslim.nl ovv Aanmelding fietshandelaar Ga toch fietsen!

Extra actie: Bedrijfspool van Ga toch fietsen!

Werk Slim, Reis Slim heeft een extra actie toegevoegd aan Ga toch fietsen!: de Bedrijfspool. Werkgevers (of meerdere kleinere werkgevers te samen) kunnen zelf een bedrijfspool opzetten met eigen e-bikes of met een aantal e-bikes van WSRS. Het doel is hetzelfde als de Medewerkerspool: Medewerkers die met de auto naar het werk gaan het plezier en de voordelen van fietsen naar het werk laten ervaren, zodat ze vaker op de fiets naar het werk gaan en de auto laten staan. Het reserveringssysteem van de Medewerkerspool is ook hier van toepassing. Kosten voor een gehuurde e-bike van WSRS is slechts 50 euro per fiets / per maand. De fietshandelaren zorgen voor de service, het onderhoud en het halen en brengen van de fiets(en) aan het begin en eind van de afgesproken actieperiode. Deze actie kunt u naar keus ook in combinatie met de medewerkerspool van Ga toch fietsen! houden.

Meer informatie over de Bedrijfspool van Ga toch fietsen! vindt u op de website van Stapuitdeauto.nl

Aanmelden Bedrijfspool

Waarom deze acties?

Het doel van de beide acties is forenzen onder uw medewerkers, te stimuleren om uit de auto te stappen en naar het werk te fietsen. Minder auto’s en meer fietsen betekent gezonde en vitale werknemers, een positieve bijdrage aan duurzaam ondernemen, en een gezonde, leefbare en bereikbare stad/regio. We kunnen dit alleen realiseren met het enthousiasme van bedrijven en organisaties.

Waardevolle samenwerking met bedrijven

Ga toch fietsen! is een initiatief van WSRS. De e-bike-probeerweken is een van de fietsstimuleringsacties die WSRS samen met bedrijven oppakt. Met deze slimme mobiliteitsmaatregelen wil WSRS de leefbaarheid en bereikbaarheid van Fryslân/Leeuwarden en de bedrijven verbeteren en behouden op een duurzame wijze. WSRS kan dit alleen realiseren door nauw samen te werken met bedrijven en organisaties.

Werk Slim, Reis Slim

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken onder de naam Werk Slim, Reis Slim aan minder auto’s in de spits en de reductie van CO2. De actie Ga toch fietsen! wordt u aangeboden door WSRS in samenwerking met fietshandelaren uit de regio.

Meer informatie nodig?

Onderstaand vindt u de FAQ met meest gestelde vragen en antwoorden over de actie en de algemene voorwaarden voor deelname aan de actie. Ook vindt u meer informatie op werkslimreisslim.nl of stapuitdeauto.nl Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Peter Post, projectleider van Fiets op 1, telefoon 058 233 8605. Mailen kan ook naar peter.post@leeuwarden.nl

FAQ Ga toch fietsen! 2020 WSRS

Algemene voorwaarden Fietsactie Ga toch fietsen 2020