Ga toch Fietsen!

De fietsstimuleringsactie Ga toch fietsen! gaat ook in 2022 door! Hou de website goed in de gaten, voor meer informatie!

Medewerkerspool van Ga toch fietsen! 2022

Ondanks de coronacrisis bleek in 2021 de fietsstimuleringsactie Ga toch Fietsen! een groot succes. Meer medewerkers werkten thuis en daarom  waren er minder deelnemers. Medewerkers konden ervaren dat de e-bike of speed pedelec een gezond, duurzaam en prettig alternatief is voor de auto. De fietsstimuleringsactie krijgt weer een vervolg. Dit keer in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek. Wij vragen daarom weer uw medewerking – als partner van WSRS – om ook van deze actie een succes te maken, want fietsers betekent meer vitaliteit, meer spitsmijdingen, betere bereikbaarheid van de regio en de bedrijven, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. En dat is precies het doel van Werk Slim, Reis Slim. De vervolgactie is aangepast en uitgebreid en duurt tot 31 december 2022.

U kunt zich als werkgever per direct aanmelden via onderstaande link. Na uw aanmelding ontvangt de contactpersoon van uw bedrijf de digitale link naar het reserveringssysteem en promotiemateriaal. De digitale link kunt u plaatsen op uw intranet of in een email aan uw medewerkers. Daarna kunnen de medewerkers zich opgeven voor een probeerfiets.

Aanmelden werkgever voor Ga toch fietsen!

Gemakkelijk meedoen

We maken deelname voor u weer zo gemakkelijk mogelijk. We verzorgen de aanmelding en reservering door de medewerkers en onderhouden het contact met de fietshandelaren. Daarnaast zorgen we voor een kant en klaar pakket communicatiemiddelen waarmee u intern de actie bij uw medewerkers onder de aandacht kunt brengen. De actie van 2021 is hier en daar aangepast om een zo groot mogelijk resultaat te behalen:

  • Ontzorgen van de bedrijven en organisaties; het reserveringssysteem blijft gehandhaafd.
  • Fietshandelaren stellen fietsen beschikbaar.
  • Gratis communicatiemiddelen Ga toch fietsen! voor de interne promotie.

Verbeterde actie

  1. De duur van de actie duurt maximaal 9 maanden.
  2. De probeerperiode van een e-bike gaat van twee weken naar een week, zodat nog meer medewerkers een fiets kunnen testen.
  3. Voor het testen van een speed pedelec kunnen medewerkers zelf met de aangesloten fietshandelaren (zie hieronder) een testperiode afspreken. De aanmelding voor de speed pedelec gaat wel via het reserveringssysteem. Fietshandelaren vragen een borg voor de speed pedelec.

Fietsen van fietshandelaren

Fietshandelaren in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek stellen gratis e-bikes beschikbaar. Een aantal daarvan stelt een speed pedelec tegen een borg beschikbaar.

 Hoe werkt het?

Waarom deze acties?

Het doel van de actie is forenzen onder uw medewerkers, te stimuleren uit de auto te stappen en naar het werk te fietsen. Minder auto’s en meer fietsen betekent gezonde en vitale werknemers, een positieve bijdrage aan duurzaam ondernemen, en een gezonde, leefbare en bereikbare stad/regio en  minder reis- en parkeerkosten. We kunnen dit alleen realiseren met het enthousiasme van bedrijven en organisaties.

Waardevolle samenwerking met bedrijven

Ga toch fietsen! is een initiatief van WSRS. De e-bike-probeerweken is een van de fietsstimuleringsacties die WSRS samen met bedrijven oppakt. Met deze slimme mobiliteitsmaatregelen wil WSRS de leefbaarheid en bereikbaarheid van Fryslân/Leeuwarden en de bedrijven verbeteren en behouden op een duurzame wijze. WSRS kan dit alleen realiseren door nauw samen te werken met bedrijven en organisaties.

Werk Slim, Reis Slim

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken onder de naam Werk Slim, Reis Slim aan minder auto’s in de spits en de reductie van CO2 in Fryslân/Leeuwarden. De actie Ga toch fietsen! wordt u aangeboden door WSRS in samenwerking met fietshandelaren uit de regio.

Meer informatie nodig?

Onderstaand vindt u de FAQ met meest gestelde vragen en antwoorden over de actie en de algemene voorwaarden voor deelname aan de actie. Ook vindt u meer informatie op werkslimreisslim.nl Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Peter Post, projectleider van Fiets op 1, telefoon 058 233 8605. Mailen kan ook naar peter.post@leeuwarden.nl

FAQ Ga toch fietsen! 2021 WSRS

Algemene voorwaarden Fietsactie Ga toch fietsen 2021